EZO d.o.o. Sarajevo

Više o EZO d.o.o. Sarajevo

Nepoznato

Poziv na stečajni postupak nad imovinom privrednog društva EZO d.o.o. Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu, stečajni sudija Elma Zorabdić, rješavajući o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka nad imovinom privrednog društva "EZO" Društvo za inženjering, konsalting i usluge d.o.o. Sarajevo, ul. Antuna Hangija br. 85, dana 09.11.2016. godine, donio je sljedeći 


                                                                  OGLAS

 1. Otvara se stečajni postupak nad imovinom privrednog društva "EZO" Društvo za inženjering, konsalting i usluge d.o.o. Sarajevo. 
 2. Za stečajnog upravnika imenuje se Čagalj Ekrem iz Sarajeva. 
 3. Vrijeme otvaranja stečajnog postupka utvrđuje se 09.11.2016. godine u 15,45 sati. 
 4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja Sudu, podneskom u dva primjerka, sa dokazima, u skladu sa članom 110. Zakona o stečajnom postupku. Uz prijavu povjerioci su dužni priložiti i potvrdu o uplaćenoj sudskoj taksi, kako slijedi: Za prijave povjerilaca iznos od 1% od vrijednosti potraživanja s tim da ne može biti manja od 20,00 KM niti veća od 10.000,00 KM. Taksu uplatiti na račun br. 3380002210019263 kod Uni Credit Bank Sarajevo. Razlučni povjerioci označavaju u prijavidio imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihov zahtjev i iznos do kojeg njihova potraživanja po predviđanju neće biti pokrivena tim razlučnim pravom. Izlučili povjerioci označavaju u prijavipredmet imovine na koji se njihov zahtjev odnosi. 
 5. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana obavijeste stečajnog upravnika koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika. 
 6. Pozivaju se dužnici da svoje dugove prema stečajnom dužniku izmire bez odlaganja. 
 7. Određuje se upis zabilježbe o otvaranju stečajnog postupka u sudskom registru Općinskog suda u Sarajevu u matičnom registarskom broju subjekta upisa broj MBS broj 65-01-0508-13 (stari broj 1-25462). 
 8. Oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut će se na oglasnoj tabli Suda istog dana, 09.11.2016. godine, a objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH". 
 9. Zakazuje se ročište za ispitivanje prijava potraživanja ČETVRTAK 12.01.2017. GODINE U 12,00 SATI. Istog dana, nakon ispitnog ročišta, održat će se Skupština povjerilaca, na kojoj će se, nakon izvještaja stečajnog upravnika, odlučiti o daljem toku stečajnog postupka. 
 Broj 65 0 St 472016 16 St 09. novembra 2016. godine Sarajevo