VITEX dd Visoko

Više o VITEX dd Visoko

Pokretna i nepokretn

VITEX dd Visoko u stečaju - Prodaja imovine stečajnog dužnika

DD TI ,,VITEX„ Visoko (U STEČAJU)

Kakanjska 4. 71300 VISOKO

 

Na osnovu člana 99. stava 2., te članova 101., 102. i 103. Zakona o stečajnom postupku (Službene novine Federacije BiH broj: 29/03, 32/04, 42/06 i 52/18), a temeljem Odluke Skupštine povjerilaca o načinu unovčavanja stečajne mase (tačka 1.) sa izvještajnog ročišta održanog pred Općinskim sudom Zenica dana 05.06.2018.godine, dijela imovine (stečajne mase) firme DD TI ,,VITEX„ Visoko (u stečaju) (u daljem tekstu: stečajni dužnik) koje predstavljaju proizvodnu cjelinu putem usmenog javnog nadmetanja (licitacije) i Odluke Odbora povjerilaca od dana 04.10.2019.godine, stečajni upravnik ovim putem upućuje javni

 

 

                                                                                     OGLAS

              o prodaji imovine firme DD TI ,,VITEX„ Visoko (u stečaju) koje predstavljaju proizvodnu cjelinu

 

PREDMET PRODAJE:

1. Nekretnine

 

R.B.

OZNAKA NEKRETNINE

OZNAKA

PROCJENJE. TRŽIŠNA VRIJEDNOST (U KM)

1

Topuzovo Polje Poslovna zgrada u privredi površine 2797 m2

ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/31. KO KRALJEVAC, udio 1/1 vlasništvo

1.359.920,82

2

Topuzovo Polje Poslovna zgrada u privredi površine 676 m2

ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/37. KO KRALJEVAC, udio 1/1 vlasništvo

328.675,89

3

Topuzovo polje Poslovna zgrada u privredi površine 204 m2

ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/38. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo

119.837,22

4

Topuzovo Polje Poslovna zgrada u privredi površine 908 m2

ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/39. KO KRALJEVAC, udio 1/1 vlasništvo

441.475,90

5

Topuzovo Polje Poslovna zgrada u privredi površine 318 m2

ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/40. KO KRALJEVAC, udio 1/1 vlasništvo

154.613,80

6

Topuzovo Polje Poslovna zgrada u privredi površine 608 m2

ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/41. KO KRALJEVAC, udio 1/1 vlasništvo

259.613,82

7

Topuzovo Polje Poslovna zgrada u privredi površine 598 m2

ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/42. KO KRALJEVAC, udio 1/1 vlasništvo

290.751,75

8

Topuzovo Polje Poslovna zgrada u privredi površine 808 m2

ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/43. KO KRALJEVAC, udio 1/1 vlasništvo

392.855,21

9

Topuzovo Polje Poslovna zgrada u privredi površine 803 m2

ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/46. KO KRALJEVAC, udio 1/1 vlasništvo

309.136,12

10

Topuzovo Polje Poslovna zgrada u privredi površine 178 m2

ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/51. KO KRALJEVAC, udio 1/1 vlasništvo

68.525,81

11

Topuzovo Polje Poslovna zgrada u privredi površine 390 m2

ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/52. KO KRALJEVAC, udio 1/1 vlasništvo

150.140,83

12

Topuzovo Polje Poslovna zgrada u privredi površine 2351 m2

ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/16. KO KRALJEVAC, udio 1/1 vlasništvo

1.443.615,34

13

Topuzovo Polje

Zemljište uz privrednu zgradu površine 807 m2

ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/76. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo

66.981,00

14

Topuzovo Polje Poslovna zgrada u privredi površine 1702 m2

ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/49. KO KRALJEVAC, udio 1/1 vlasništvo

665.299,98

15

Topuzovo Polje Poslovna zgrada u privredi površine 505 m2

ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/50. KO KRALJEVAC, udio 1/1 vlasništvo

194.413,12

16

Topuzovo Polje Poslovna zgrada u privredi površine 528 m2

ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/44. KO KRALJEVAC, udio 1/1 vlasništvo

203.267,58

17

Topuzovo Polje

Zemljište uz privrednu zgradu površine 246 m2

ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/77. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo

20.418,00

18

Topuzovo Polje

Zemljište uz privrednu zgradu površine 1810 m2

ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/65 KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo

150.230,00

19

Topuzovo polje Poslovna zgrada u privredi površine 18m2

ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/24. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo

9.364,00

20

Topuzovo polje Poslovna zgrada u privredi površine 39m2

ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/25. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo

12.058,64

21

Topuzovo polje Poslovna zgrada u privredi površine 22 m2 i zemljište uz privrednu zgradu površine 92m2, ukupne površine 114 m2.

ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/26. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo

19.636,45

UKUPNO

6.660.831,28

 

 

2.   Proizvodne mašine, alati i ostala pokretna imovina:

R.B.

INV. BROJ

NAZIV/OPIS MAŠINE

KOM.

PROCJENJE TRŽIŠNA VRIJEDNOST (U KM)

1

222147

Aparat za premotavanje valjaka Proizvođač: A.THIBEU C France Serijski broj: 12303.

1

2.000,00

2

222103

Češljara tip PB 28 LF Proizvođač: SCHLUMBERGER FRANCE Serija 108.

1

18.900,00

3

222105

Češljara tip PB 28 LF Proizvođač: SCHLUMBERGER FRANCE Serija 108.

1

18.900,00

4

222102

Češljara tip PB 28 LF Proizvođač: SCHLUMBERGER FRANCE Serija 108.

1

18.900,00

5

222104

Češljara tip PB 28 LF Proizvođač: SCHLUMBERGER FRANCE Serija 108.

1

18.900,00

6

222094

Češljara tip PB 28 LF Proizvođač: SCHLUMBERGER FRANCE Serija 86.

1

10.800,00

7

222098

Češljara tip PB 28 LF Proizvođač: SCHLUMBERGER FRANCE Serija 86.

1

10.800,00

8

224154

Doppeldraht

Proizvođač: SAVIO, Model T.S.D. broj: 618 083 69

1

24.300,00

9

224152

Doppeldraht

Proizvođač: SAVIO, Model T.S.D. broj: 618 085 69

1

24.300,00

10

222127

Froter NSC, Model FM , Serijski broj: 31

1

35.550,00

11

224120

Kompresor Proizvođač: Trudbenik Doboj, TIP: E1NA-210 Tvornički broj: 165

1

1.500,00

12

221099

Kompresor Proizvođač: IMP Požega, Tvornički broj: 134998

1

500,00

13

222050

Kompresor Proizvođač: Trudbenik Doboj, TIP: E1NA-210 Tvornički broj: -

1

1.000,00

14

222051

Kompresor Proizvođač: Trudbenik Doboj, TIP: E1NA-210 Tvornički broj: 22125

1

1.500,00

15

262111

Kompresor Proizvođač: Trudbenik Doboj, TIP: E1NA-210 Tvornički broj: 61

1

300,00

16

223082

Prstenasta predilica Proizvođač: Krušik Valjevo, TIP: TB-317 Tvornički broj: 1169

1

32.400,00

17

223076

Prstenasta predilica Proizvođač: Krušik Valjevo, TIP: TB-317 Tvornički broj: 634

1

30.600,00

18

223071

Prstenasta predilica Proizvođač: Krušik

Valjevo, TIP: TB-317 1 vornicki broj: 636

1

30.600,00

19

224172

Presa Proizvođač: Riko Ribnica

1            

3.000,00

20

224127

Presa Proizvođač: Riko Ribnica, TIP: S10," Tvornički broj: 1381

1

3.000,00

21

224101

Presa Proizvođač: Riko Ribnica

1

3.000,00

22

224136

Dublirka Proizvođač: SAVIO, TIP: USA, Senjski broj: 176 078 69

1

30.600,00

23

222068

Razvlačilica 2 pasaža

1             

6.300,00

24

222069

Razvlačilica 3 pasaža 12973

1             

6.300,00

25

222071

Razvlačilica GN 6 22054

1

9.000,00

26

222070

Razvlačilica GN 6 22055

1

9.000,00

27

224134

Rita dublirka Proizvođač: Rite Italija Model: A.G.R. Serijski broj: R.82.001.81

1

41.400,00

28

281156

Sistem omekšavanja vode, Jonski izmjenjivači, kolona 1 i kolona 2. Praktičan kapacitet vode 2201

1

15.300,00

29

224148

Superkops Proizvođač: Rite, Model: D.P.S. Serijski broj: 91012.2100.86

1

35.550,00

30

222016

Špik aparat Proizvođač: Oreste Rolando. Serijski broj: 3262/350

1

3.500,00

31

-

Špik aparat Proizvođač: Oreste Rolando. Serijski broj: 3862/546

1

4.500,00

32

224247

Štrene 5 i 6 Proizvođač: Mašinotex Leskovac

1

6.400,00

33

285110

Ukopana vaga Proizvođač: Libela Celje Model: Skalar 1000, Službena oznaka: M-12-15, Tvornički broj: 84-14514

1

2.000,00

34

224126

Uster Proizvođač: SAVIO Italija, Model: C.S.R. Tvornički broj: 376 163 69

1

13.500,00

35

281190

Vaga Proizvođač: Libela Celje, Model: Skalar 500, Službena oznaka: M-12-15, Tvornički broj: 84-23061

1

2.000,00

36

223025

Vaga Proizvođač: Libela Celje, Model: Skalar 500, Službena oznaka: M-12-15, Tvornički broj: 84-6425

1

500,00

37

222075

Vaga Proizvođač: Libela Celje, Model: Skalar 500, Službena oznaka: M-12-15, Tvornički broj: 84-20232

1

1.500,00

38

224050

Vaga Proizvođač: Libela Celje, Model: Skalar 500, Službena oznaka: M-12-15, Tvornički broj: 84-2043

1

1.500,00

39

090007 090008

Trafo stanica 2 x 630 Kw Proizvođač Energonivest

2

37.800,00

40

090006

Trafo stanica 3 630Kw, Proizvođač: Energoinvest

1

27.000,00

41

09005

Trafo stanica 5 1.000 Kw Proizvođač: Energoinvest

1

27.900,00

42

281200

Lavijatan Paračin pranje i priprema vune

1

31.500,00

43

12304

Vlačara TEMATEX Proizvođač: A-THIBEAU-C, Tvornički broj: 12304

1

12.000,00

44

222063

Vlačara TEMATEX Proizvođač: A-THIBEAU-C, Tvornički broj: 12303

1

12.000,00

45

00002

Mašina za trganje vune WOLF Proizvođač: FALUBAZ, TIP: AF-5A, Tvornički broj: 459

1

12.000,00

46

281106

Aparat za brzo sušenje Proizvođač: KRANTZ, Serijski broj: 2411460

1

20.000,00

47

281108

HT aparat za bojenje pređe Proizvođač: KRANTZ, Serijski broj: 2411440/2

1

10.000,00

48

-

Aparat za bojenje 16 konusa Proizvođač: Thies Coesfeld, Serijski broj: 6351

1

3.000,00

49

 

Vaga za mjerenje boja Proizvođač: BIZERBA, Serijski broj: 606419

1

200,00

50

-

Aparat za bojenje 3 konusa Proizvođač:

WP AMT7  Cariiclri Kmi- 741 1 AQ0

 1

800.00

51

222121

Razvlačilica Prva pasaža

1

7.000,00

52

222123

Razvlačilica Druga pasaža

1

7.000,00

53

222124

Razvlačilica Treća pasaža

1

7.000,00

54

 

Viljuškar CLARK tip: C 500, Serijski broj: Y355PD-151-GEF2533, Nosivost 2,5t

1

3.000,00

 

 

UKUPNO

 

697.800,00

 

SVEUKUPNO (1+2)..................................................................................7.358.631,28

 

POSEBNI USLOVI PRODAJE:

1. DD TI ,,VITEX„ Visoko, u stečaju upoznaje kupca da u C Teretnom listu zk uložak broj: 216 KO Kraljevac upisana su sljedeća stvarna prava: pod rednim brojem 242 zk. uloška broj 216 K.O. KRALJEVAC na parcele broj: 805/1, 805/8, 805/57 i 805/58 (poslužno dobro/saobračajni put u kompleksu) uknjiženo je pravo stvarne služnosti kolskog i pješačkog puta cijelom dužinom i širinom tih parcela, u svako doba, nesmetano po ukazanoj potrebi, a u korist svakodobnog vlasnika parcela povlasnog dobra označenih kao  05/16,805/24,805/25,805/26,805/31,805/37,805/38,805/39,805/40,805/41,805/42,805/43,805/44, - 805/46, 805/49, 805/50, 805/51, 805/52, 805/65, 805/76, 805/77.

2. Za nekretnine upisane u ZK uložak broj 216 KO KRALJEVAC i to k.č. 805/16, 805/24, 805/25, 805/26, DD TI ,,VITEX„ Visoko, u stečaju upuznaje kupce da za iste ima zaključen Ugovor o zakupu sa pripadajućim aneksima sa rokom trajanja do pravosnažnosti rješenja o dosudi pojedine katastarske čestice sa Slobodnom zonom VISOKO d.o.o. Visoko (odnosno predmetne katastarske čestice ulaze u obuhvat Slobodne zone Visoko)

 

NAČIN PRODAJE:

Usmeno javno nadmetanje (licitacija), s napomenom da na ovoj licitaciji predmet prodaje neće biti moguće kupiti ispod 1/2 procijenjene vrijednosti. Predmet prodaje je moguće kupiti isključivo kao cjelinu (nekretnine, proizvodne mašine, alate i ostala pokretna imovina), te ponude moraju sadržavati zbirno (sveukupno 1+2) ponuđenu kupoprodajnu cijenu za sve predmete prodaje. Ponude koje se odnose samo na pojedine predmete prodaje neće biti uzete u razmatranje. Najpovoljnijim ponuđačem smatrat će se ono lice koje na Iicitaciji ponudi najveću cijenu uz uslov da mu Odbor povjerilaca naknadno da saglasnost na ponuđenu cijenu, bez koje pismene saglasnosti Odbora povjerilaca se neće proglasiti za kupca, sa kojim pravilom su licitanti upoznati i saglasni. Odbor povjerilaca će u roku od 8 (osam) dana računajući od dana održavanja licitacije donijeti Odluku o davanju saglasnosti na ponudu. Licitacija će se održati i ukoliko se pojavi samo jedan ponuđač. Troškove poreza na promet nekretnina, notara, PDV-a, kao i sve troškove uknjižbe predmeta prodaje snosi isključivo kupac. Predmet prodaje se prodaje po principu "viđeno-kupljeno" u pravnom i faktičkom stanju, te se naknadne reklamacije i primjedbe po bilo kom osnovu neće uvažavati sa kojim pravilom su licitanti upoznati i saglasni.. Nakon proglašenja lica za kupca, stečajni upravnik će rezultate licitacije dostaviti Općinskom sudu Zenica, koji će na osnovu rezultata licitacije donijeti rješenje o dosudi predmeta prodaje kupcu, te o brisanju eventualnih tereta i zabilježbi izvršenja sa predmeta prodaje ili će stečajni upravnik zaključiti ugovor o kupoprodaji nekretnina i pokretnih stvari i zajedno sa rezultatima licitacije dostaviti Općinskom sudu Zenica koji će na osnovu rezultata licitacije donijeti rješenje o brisanju eventualnih tereta na predmetu prodaje i zabilježbi izvršenja sa predmeta prodaje.

Predaja predmeta prodaje u posjed će se izvršiti u roku od 8 (osam) dana računajući od dana pravosnažnosti rješenja o dosudi, odnosno pravosnažnosti rješenja o brisanju eventualnih tereta na predmetu prodaje i zabilježbi izvršenja sa predmeta prodaje.

 

MJESTO I VRIJEME PRODAJE:

Usmeno javno nadmetanje (licitacija) predmeta prodaje će se održati u ČETVRTAK, 30.01.2020.godine u 13,00 sati na adresi sjedišta firme DD TI ,,VITEX„ Visoko (u stečaju) u Visokom, Kakanjska 4.

 

PRAVO UČEŠĆA:

Pravo učešća imaju svi ponuđači koji na ime depozita uplate iznos od 10.000,00 KM (desethiljada KM) na transakcijski račun firme DD TI ,,VITEX„ Visoko (u stečaju) broj: 140-602-11200147-93. koji se vodi kod SBERBANK BH d.d. Uplata mora biti doznačena na transakcijski račun najkasnije do 29.01.2020.godine, jer će se u protivnom smatrati da uplata depozita nije ni izvršena. Samo lica koja izvrše uplatu predujma na način prethodno naveden mogu prisustvovati licitaciji. Predujmljeni iznos se u slučaju kupovine uračunava u cijenu, a ne vraća se u slučaju odustanka već proglašenog kupca, kada iznos na ime depozita ulazi u stečajnu masu.

 

OSTALE ODREDBE:

Učesniku u licitaciji koji bude proglašen kupcem uplaćeno osiguranje (depozit) se neće vratiti, a isto se uračunava u postignutu kupoprodajnu cijenu. Ukoliko proglašeni kupac odustane od kupovine ili ako ne uplati kupoprodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana proglašenja za kupca gubi pravo na povrat uplaćenog osiguranja (depozita), kada iznos na ime depozita ulazi u stečajnu masu. Da li će se u tom slučaju kupcem smatrati lice koje je dalo narednu najveću ponudu ili će se licitacija za tu nekretninu proglasiti nevažećom, odlučit će naknadno Odbor povjerilaca vođen načelom zaštite i najboljeg unovčanja stečajne mase, sa kojim pravilom su licitanti upoznati i saglasni. Svim ponuđačima, osim za tri najbolja ponuđača, vratit će se depozit u roku od 8 (osam) dana računajući od dana održane licitacije. Ukoliko ponudilac sa najvećom ponudom ne uplati prodajnu cijenu u predviđenom roku, te ukoliko Odbor povjerilaca da saglasnost i proglasi kupcem naredno lice koje je dalo najveću ponudu stečajni upravnik će uz naknadnu Odluku Odbora povjerilaca donijeti Odluku kojom će proglasiti prodaju prema prvorangiranom ponudiocu nevaljanom i novom Odlukom odrediti daje imovina prodata drugom po redu ponudiocu koji treba u roku od 5 (pet) dana od dana prijema Odluke uplatiti prodajnu cijenu. Ukoliko drugi ponudilac ne uplati cijenu u predviđenom roku gubi pravo na povrat uplaćenog depozita, kada iznos na ime depozita ulazi u stečajnu masu. Stečajni upravnik primjenjuje pravila koja se odnose na drugog ponudioca i na trećeg ponudioca.Kada je uplaćena ukupna cijena, položeno osiguranje - depozit se vraća u roku od 3 (tri) dana nakon uplate cijene. U slučaju da nijedan od ponudilaca sa odgovarajućom ponudom ne uplati cijenu, stečajni upravnik će javno objaviti u sredstvima javnog informisanja da predmetna licitacija nije uspjela.

Stečajni upravnik zadržava pravo da bez obrazloženja, a prije otpočinjanja postupka licitacije za konkretan predmet prodaje istu obustavi, sa kojim pravilom su licitanti upoznati i saglasni.

U slučaju remećenja reda i mira ili ometanja licitacije, stečajni upravnik zadržava pravo da takvo lice/lica odstrani sa licitacije, čak i ukoliko je to lice/lica licitant. Stečajni upravnik zadržava pravo da licitaciju prekine u svakom trenutku sve do njenog okončanja. Odbora povjerilaca zadržava pravo da nakon okončanja postupka licitacije istu proglasi neuspjelom, nevažećom, te istu poništi ili proglasi je nevaljanom, a vođen načelom zaštite i najboljeg unovčenja stečajne mase, sa kojim pravilom su licitanti upoznati i saglasni. Stečajni upravnik će na licitaciji obezbijediti prisustvo notara/notarskog pomoćnika koji će voditi zapisnik o licitaciji, kao i obavijestiti Odbor povjerilaca da mogu pojedinačno kao članovi biti prisutni na licitaciji. Svi licitanti su dužni donijeti identifikacione dokumente, odnosno izvode iz sudskog registra ili eventualne punomoći za zastupanje i prezentirati ih stečajnom upravniku na samoj licitaciji radi njihove identifikacije. Svi učesnici licitacije i ostali prisutni su u cijelosti saglasni sa ovim pravilima licitacije i prihvataju ih kao mjerodavne bez ikakvih primjedbi.

Razgledanje predmeta prodaje moguće je svaki radni dan (ponedjeljak-petak) u terminu od 09-13 sati.

Kontakt telefon glasi: 061/172-052.

 

Visoko, 17.12.2019.godine

 

DD TI ,,VITEX„ Visoko (U STEČAJU)