EZO d.o.o. Sarajevo

Više o EZO d.o.o. Sarajevo

Nepoznato

Zaključenjestečajnog postupka nad imovinom stečajnog dužnika EZO d.o.o. Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu, i to stečajni sudija Elma Zorabdić, u stečajnom postupku nad imovinom stečajnog dužnika "EZO" Društvo za inženjering, konsalting i usluge d.o.o. Sarajevo, ul. Antuna Hangija br. 85, dana 12.01.2017. godine, donio je slijedeći

 

OGLAS

 

1. Zaključuje se stečajni postupak nad imovinom stečajnog dužnika "EZO" Društvo za inženjering, konsalting i usluge d.o.o. Sarajevo, ul. Antuna Hangija br. 85.

2. Ovo rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj ploči ovog suda.

3. Po pravosnažnosti ovog rješenja, isto se ima dostaviti Odjeljenju registra privrednih subjekata Općinskog suda u Sarajevu, radi brisanja stečajnog dužnika iz sudskog registra (MBS broj 65-01-0508-13 (stari broj 1-25462).

4. Obavještavaju se stečajni dužnik, stečajni upravnik i svi povjerioci da pravne posljedice zaključenja stečajnog postupkanastupaju 8 dana nakon objavljivanja ovog rješenja u "Službenim novinama Federacije BiH".