Nepoznato

Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnom osobom PRIMORKA AUTO d.o.o. Mostar

Općinski sud u Mostaru, po likvidacijskom sucu Majni Lovrić, u likvidacijskom postupku nad društvom PRIMORKA AUTO d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, Bišće Polje bb, (zgrada PRIMORKE d.o.o.), zastupanog po z.z. Branku Matijeviću, nakon zaključene rasprave, dana 16.01.2017. god., donio je sljedeće

 

                                                           RJEŠENJE


I. Zaključuje se likvidacijski postupak nad pravnom osobom PRIMORKA AUTO d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, Bišće Polje bb (zgrada PRIMORKE
d.o.o.).
II. Razrješava se dužnosti likvidatora Milka Musa iz Mostara.
III. Po pravomoćnosti ovog rješenja, navedena pravna osoba brisat će se iz Registra društava Općinskog suda u Mostaru koja je upisana pod matičnim registarskim brojem 1-10575.
IV. Ovo rješenje objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj ploči ovog suda.
V. Troškovi postupka padaju na teret predlagatelja.