Nepoznato

Zaključenje likvidacionog postupka nad društvom d.o.o. UNI ŠARIĆ Bihać

Općinski sud u Bihaću, likvidacioni sudija SenjaDžafić, rješavajući u postupku provođenja likvidacije nad pravnim licem d.o.o. "UNI ŠARIĆ" - Bihać, na ročištu, dana 21.12.2012. godine, donio je sljedeći OGLAS Zaključuje se likvidacioni postupak nad društvom d.o.o. "UNI ŠARIĆ" Bihać, upisano u sudski registar ovoga Suda pod brojem 1-3625-00. Likvidator Šarić Himzo razrješava se dužnosti likvidatora. Po pravomoćnosti ovoga rješenja, društvo d.o.o. "UNI ŠARIĆ" - Bihać brisat će se iz sudskog registra ovoga Suda i svih javnih registara. Teretno motorno vozilo, marke Mercedes MB Atego 1828, br. šasije NJDB9505351K724472, br.motora 90692600227691, ostavlja se u vlasništvo Šarić Himze, sin Sulejmana. Sadržaj ovog Rješenja bit će objavljen na oglasnoj tabli ovoga Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj 17 0 L 032924 11 L 21. decembra 2012. godine Bihać (03-3-3273/12)

Stecaj.ba BETA
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
FCM
Povezani oglasi