Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem Bonum Društvo sa ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija ZajmovićHakija, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "BONUM" Društvo sa ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju Sarajevo, ul.Husrefa Redžića 9, Sarajevo - Centar, na ročištu održanom dana 25.12.2012. godine, donio je slijedeći OGLAS 1. Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem "BONUM" Društvo sa ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju Sarajevo, ut Husrefa Redžića 9, Sarajevo - Centar. 2. Za likvidatora se imenuje MLADEN KOMARICA iz Sarajeva, ul. Muhameda Hadžijahića br. 65. 3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti. 5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano umatični registarski broj subjekta upisa 1-24973, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka. 6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". 7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. Broj 65 0 L 270053 12 L 25. decembra 2012. godine Sarajevo (O-1216/12)