ALASE d.o.o. Sarajevo

Više o ALASE d.o.o. Sarajevo

Zaliihe robe

ALASE doo Sarajevo u stečaju - Druga prodaja opreme i rezervnih dijelova za mobitele

Sarajevo, 05.07.2021. godine

”ALASE” doo Sarajevo u stečaju

Hamze Čelenke 11

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Broj: 65 0 St 852528 20 St

 

Na osnovu člana 101. 102. i 103. Zakona o stečajnom postupku («Službene novine F BiH » br. 29/03. 32/04 i 42/06 ), Odluke Skupštine povjerilaca, Stečajni upravnik stečajnog dužnika, u prvom krugu prodaje, objavljuje

                                                                     JAVNI OGLAS

za drugu prodaju imovine stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda

Oprema i rezervni dijelovi za mobilne telefone, knjigovodstvene vrijednosti od 156.319 KM.

Ponudu dostaviti preporučenom poštom sa naznakom „PONUDA - NE OTVARATI", na adresu stečajnog upravnika: Enis Džihanić, Trg solidarnosti 13/6, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina najkasnije do 14.07.2021. godine. U ponudi navesti ponuđenu cijenu kao i osnovne kontakt podatke o ponuđaču.

U razmatranje će se uzeti samo one ponude gdje je ponuđač ponudio početnu ili veću cijenu od početne cijene, o čemu će ponuđači čije ponude budu razmatrane i obavješteni odmah nakon otvaranja ponuda a ne kasnije od 17.07.2021. godine.

Kupac, koji je najpovoljniji ponuđač, dužan je najkasnije u roku od 30 dana od donošenja odluke o najpovoljnijoj ponudi da uplati cjelokupan iznos ponuđene cijene na žiro račun, te da zaključi ugovor o kupovini. Kupac stiče pravo na prenos prava nad imovinom kada u cjelosti izvrši obavezu isplate ponuđene cijene. Ukoliko kupac u roku ne ispuni svoju obavezu smatraće se da je odustao od kupovine, a slijedeći kupac se utvrđuje redosljedom vrijednosti ponuđenog iznosa, do iznosa početne prodajne cijene.

Zalihe robe se prodaju u postojećem pravnom i faktičkom  statusu i u viđenom stanju, bez prava na prigovor u pogledu kvaliteta ili drugih fizičkih nedostataka, te se na kupca prenose ista prava kojima je raspolagalo društvo na istom. Zalihe se prodaju u kompletu, bez mogućnosti kupovine pojedinačnih artikala.

Zalihe se mogu pogledati svakim danom u dogovoru sa stečajnim upravnikom, a sva bliža obavještenja se mogu dobiti na telefon broj 061 262 683.

Stečajni upravnik

Enis Džihanić