MIRNA LUKA BB d.o.o. Trebinje

Više o MIRNA LUKA BB d.o.o. Trebinje

Nepoznato

Poziv na otvaranje i istovremeno zaključenje skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka nad poslovnim subjektom Mirna Luka BB Trebinje i Poslovne jedinice Kalina Trebinje

Okružni privredni sud u Trebinju, likvidacioni sudija Danica Vojinović, rješavajući u postupku sprovođenja skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka nad imovinom pravnog lica “Mirna Luka BB” sa sjedištem u Ulici kralja Petra I Oslobodioca 26, Trebinje, i Poslovne jedinice “Kalina” Trebinje, matični broj subjekta upisa 62-01-0049-19, JIB 4404536440001, van ročišta, 22.3.2021. godine, donio je

                                                                                  RJEŠENJE

1. Otvara se i istovremeno zaključuje 22.3.202  godine skraćeni dobrovoljni likvidacioni postupak nad poslovnim subjektom “Mirna Luka BB” Trebinje i Poslovne jedinice “Kalina” Trebinje.
2. Ovim rješenjem vrši se zabilježba istog u Registru upisa poslovnih subjekata ovog suda, a po pravosnažnosti Rješenja izvršiće se brisanje poslovnog subjekta iz Registra, uz istovremeni upis u Registar neograničene solidarne odgovornosti vlasnika kapitala Maje Savić, iz Bileće, Ulica Peka Pavlovića br. 9, za obaveze brisanog poslovnog subjekta u roku od tri godine nakon brisanja iz Registra.
3. Ovo rješenje biće objavljeno na oglasnoj tabli Suda i internet stranici Agencije za posredničke, informatičke i fi nansijske usluge, a izreka rješenja o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog dobrovoljnog likvidacio-
nog postupka u “Službenom glasniku Republike Srpske”, uz napomenu da je Rješenje u cijelosti objavljeno na oglasnoj tabli Suda i internet stranici Agencije u neprekidnom trajanju od 30 dana.
4. Rješenje će biti dostavljeno predlagaču Maji Savić iz Bileće, Ulica Peka Pavlovića br. 9, i punomoćniku predlagača: Đuki Delić na adresu sjedišta.

 

(62 0 L 012587 21 L-su)

Stecaj.ba BETA
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
FCM
Povezani oglasi