TH Tehnoauto d.o.o. Laktaši

Više o TH Tehnoauto d.o.o. Laktaši

Nepoznato

Pokretanje prethodnog postupka za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom TH Tehnoauto d.o.o. Laktaši

Okružni privredni sud u Banjoj Luci objavljuje da je Rješenjem broj: 57 0 St 135134 21 St, od 16.4.2021. godine, pokrenut prethodni postupak za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom: “TH Tehnoauto” d.o.o. Laktaši, Ulica cara Dušana broj 60, Trn (MBS 57-01-0271-11, JIB 4403376010009).

Privremeni stečajni upravnik je Nebojša Knežević iz Banje Luke. Rješenjem je određena privremena mjera kojom se zabranjuje stečajnom dužniku “TH Tehnoauto” d.o.o. Laktaši, Ulica cara Dušana broj 60, Trn, da bez saglasnosti privremenog stečajnog upravnika raspolaže pokretnom i nepokretnom imovinom i novčanim sredstvima, kao i mjera zabrane pojedinačnih prinudnih izvršenja pokrenutih protiv stečajnog dužnika i ista se privremeno obustavljaju. Rješenje o pokretanju prethodnog postupka za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka objavljeno je na oglasnoj tabli Suda 16.4.2021. godine, a isto će biti objavljeno i na internet stranici APIF-a.

 (57 0 St 135134 21 St-su)

Stecaj.ba BETA
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
FCM
Povezani oglasi