Pokretna i nepokretn

POSAVINA KOKA doo Orašje u stečaju - Peta prodaja imovine stečajnog dužnika

“POSAVINA - KOKA “ d.o.o. u stečaju

XIV ulica bb.

ORAŠJE

25 OSt 048519 18 St

 

Na osnovu člana 101,102 i 103 Zakona o stečajnom postupku (“SI. novine FBiH “br. 29/03,32/04 , i 42/06 ), te na osnovu Odluke Skupštine povjerilaca od 24.01.2020 godine i sjednice odbora vjerovnika od 25.08.2020. godine i uz saglasnost razlučnih povjerilaca stečajni upravnik objavljuje:

 

OGLAS

O PETOJ PRODAJI IMOVINE USMENIM JAVNIM NADMETANJEM

 

I PREDMET PRODAJE

1. Na osnovu procjene stalnog sudskog vještaka građevinske struke firma “POSAVINA- KOKA”  d.o.o. u stečaju prodaje javnim nadmetanjem slijedeće nekretnine umanjene za 45 %

- Nekretnine na k.č. br. 870/2 i k.č. br. 873/3 u k.o. Orašje I

343.991,24 KM

- Nekretnine na k.č. br. 109/3 u k.o. Donja Mahala

53.121,37 KM

- Nekretnine na k.č. br. 524/1,524/2 i 524/3 u k.o. Kostrč

328.368,51 KM

- Nekretnine na k.č. br. 523/4 u k.o. Kostrč

2.175,25 KM

Ukupna vrijednost nekretnina

727.656,37 KM

 

2. Na osnovu procjene stalnog sudskog vještaka strojarske struke firma "POSAVINA-KOKA” d.o.o. u stečaju prodaje javnim nadmetanjem strojeve i opremu umanjenu za 45 %  

1. Predvalionici "PAS-REFORM" god. pr. 1990 4 kom х 6.600,00

26.400,00 KM

2 Predvalionik "PAS- REFORM" god. pr. 1990

4.400,00 KM

3. Prevalionici "VICTORIA" god. pr. 2007 4 kom х 11.000,00

44.000,00 KM

4. Valionici "PAS- REFORM" god. pr. 1990 2 kom х 5.500,00

11.000,00 KM

5. Valionik "VICTORIA" god.pr. 2007

8.250,00 KM

6. Sortika za jaja "MOBA" god. pr. 1987

23.100,00 KM

7. Oprema za proizvodnju konzumnih jaja 2 kompleta

57.750,00 KM

8. Oprema za uzgoj pilenki

33.000,00 KM

9. Trafostanica "ENERGOINVEST " 300 KW

16.500,00 KM

10. Kompresor "SCHNEIDER" god. pr. 1965 2 kom х 55,00

110,00 KM

11. Klima uređaj "SAMSUNG" 3 KW 3 kom х 55,00

165,00 KM

12. Uredski stol 10 kom х 55,00

550,00 KM

13. Peć na čvrsto gorivo "RADIJATOR INŽINJERING" god. pr.2006

1.100,00 KM

14. Peć na čvrsto gorivo

550,00 KM

15. Autogeni aparat za varenje

110,00 KM

16. Frižider 2 kom х 27,50

55,00 KM

17. Kuhinja 2 kom х 275,00

550,00 KM

18. Uredska stolica 12 kom х 27,50

330,00 KM

19. Uredska vitrina i ormar 5 kom х 55,00

275,00 KM

20. Rashladna vitrina "SOKO"

110,00 KM

21. Mikrovalna peć "STUDIO"

27,50 KM

22. Usisivač za prašinu 2 kom х 27,50

55,00 KM

23. SEF

55,00 KM

24. Uređaj za pranje

110,00 KM

25. Odmašćivač "ANTONIO GOGLIA" god.pr. 2003

3.850,00 KM

26. Šaržna vaga

2.750,00 KM

27. Silos metalni pocinčani "BROCK" god. pr. 1995 4 kom х 2.750,00

11.000,00 KM

28. Kamion rifuzer "FAP" god. pr. 1989

3.300,00 KM

29. Paletar 2 kom х 55,00

110,00 KM

Ukupna vrijednost sredstava

249.562,50 KM

 

II USLOVI I NAČIN PRODAJE

1. Početna prodajna cijena je utvrđena na temelju procjena imenovanih vještaka, a koju cijenu je potvrdila Skupština vjerovnika 24.01.2020. godine.

Za petu prodaju imovine uz saglasnost odbora vjerovnika i uz saglasnost razlučnih povjerilaca imovina se prodaje za 45 % od vrijednosti utvrđene od vještaka.

2. Prednost pri kupovini ima kupac koji želi da kupi svu imovinu u cijelosti.

Pravo učešća u javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja do 01.06.2021 godine izvrše uplatu na ime osiguranja učešća u javnom nadmetanju u iznosu od 10 % od vrijednosti predmeta za koji se želi nadmetati, ali ne više od 10.000,00 KM.

Uplatu učešća izvršiti na račun “POSAVINA - KOKA “ d.o.o. u stečaju broj : 3381802255851091 otvoren kod UniCredit banke.

Javno nadmetanje održat će se dana 03.06.2021 godine u 11 sati u prostorijama firme “POSAVINA- KOKA “ d.o.o. Orašje.

3. Najpovoljniji kupac je onaj koji ponudi najveću cijenu u javnom nadmetanju.

4. Prodaja će se izvršiti ako se javi samo jedan kupac.

5. Troškove poreza i uknjižbe snosi kupac.

6. Navedena vrijednost imovine predstavlja njenu početnu cijenu i ne može se prodavati ispod te cijene.

7. Prodaja se vrši po principu “viđeno - kupljeno” i naknadne reklamacije neće se uvažiti.

8. Najpovoljniji ponuđač je dužan uplatiti cjelokupni iznos kupljene imovine u roku od 15 dana računajući od dana prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ako najpovoljniji ponuđač odustane od kupovine, te ne uplati ukupnu kupoprodajnu cijenu u roku od 15 dana, smatra se daje odustao od kupnje, te gubi pravo na povrat osiguranja, a stečajni upravnik proglašava kupcem slijedećeg najpovoljnijeg ponuđača.

9. Kupcu će uplaćeno osiguranje biti uračunato u cijenu, a ponuđačima čija ponuda ne bude prihvaćena (osim prva tri rangirana) osiguranje će se vratiti u roku od 3 dana od dana zaključenja javnog nadmetanja.

10. Po isplati u cijelosti kupac će se uvesti u imovinu u roku od 30 dana.

11. Ako se nitko ne prijavi u javnom nadmetanju prodaja će se smatrati neuspjelom.

12. Sve informacije mogu se dobiti na telefon: 063/342-260 i 061/148-441.

 

UPRAVNI ODBOR