AGROHERC d.o.o. Bileća

Više o AGROHERC d.o.o. Bileća

Pokretna i nepokretn

AGROHERC d.o.o. Bileća u stečaju - Prodaja imovine stečajnog dužnika

"Agroherc" d.o.o. - u stečaju

Bileća

Broj: 01/21

 

Na osnovu Odluke skupštine povjerilaca od 21.1.2021. godine o usiovima i načinu prodaje imovine stečajnog dužnika, stečajni upravnik

 

OGLAŠAVA

Prodaju nepokretne i pokretne imovine stečajnog dužnika putem usmenog javnog nadmetanja

 

I Predmet prodaje: nepokretne imovine i to:

1.  Nekretnine označene kao k.č. broj parcele 188/12 Podval - silosi privredna zgrada površine 1.203 m2,188/3 kosanica Val površine 33 m2,188/20 kosanica Val površine 960 m2,188/22 kosanica Val površine 2.476 m2,188/9 kosanica Val površine 135 m2,188/10 oranica Val površine 288 m2,188/11 Podval - mješaona privredna zgrada površine 559 m2,188/14 Podval portirnica površine 42 m2, 188/19 Podval - silos privredna zgrada površine 527 m2,188/21 oranica Val površine 915 m2,188/27 Podval silos privredna zgrada površine 812 m2,188/28 Podval zgrada fabrike keksa površine 95 m2, 273/8 livada Miladinova površine 840 m2,188/25 Podval mlin privredna zgrada površine 915 m2, 188/4 podine ekonomsko dvorište površine 25.818 m2, 2/163 Podval skladište površine 279 m2, upisanih u z.k. ul. broj 874 K.O. Bileća, vlasništvo ’’Agroherc" d.o.o. Bileća sa dijelom 1/1.

Nekretnina se prodaje u paketu po procijenjenoj vrijednosti u iznosu od 2.773.100,09 KM.

2. Transformatorska stanica, blindirana (BTS) proizvođač ’’Energoinvest", tip BTS 10/0,4 kV, 630 kVa, godina proizvodnje 1982. početna licitaciona cijena je 36.000,00 KM.

Nad navedenom nepokretnom i pokretnom imovinom ne postoje lica koja imaju pravo preče kupovine. Prodaja naprijed navedene imovine stečajnog dužnika obaviće se putem usmenog javnog nadmetanja licitacije dana 19.5.2021. godine, sa početkom u 11 časova u prostorijama Okružnog privrednog suda u Trebinju.

Naprijed navedena imovina prodaje se u viđenom stanju i postojećem pravnom statusu, te se naknadne reklamacije ne uvažavaju. Imovina koja je predmet prodaje može se razgledati svakim radnim danom od 10 do 14 časova. Troškovi koji su vezani za prenos vlasništva, PDV, porezi i drugo padaju na teret kupca.

Na licitaciji pravo učešća imaju pravna i fizička lica koja uplate kauciju pod tačkom 1. u iznosu od 50.000,00 KM, a pod tačkom 2. u iznosu od 10% od početne licitacione cijene za licitiranu pokretnu imovinu.

Uplata kaucije može se izvršiti na žiro-račun stečajnog dužnika broj: 5710800000123219 otvoren kod Komercijalne banke a.d. i dokaz o uplati priložiti na dan održavanja licitacije, predujam uplatiti dva dana prije održavanja licitacije.

Kupac je dužan najkasnije u roku od 30 dana po obavljenoj licitaciji uplatiti izlicitiranu cijenu umanjenu za uplaćenu kauciju na žiro-račun stečajnog dužnika, u protivnom kaucija će pripasti stečajnom dužniku. Po uplati cjelokupne izlicitirane cijene kupac će preuzeti pokretnu stvar i ući u posjed. Sve . dodatne informacije se mogu dobiti od stečajnog upravnika na telefon broj: 065/922-757.

Napomena: Prodaja oglašene pokretne i nepokretne imovine po ovom oglasu će se izvršiti ukoliko se na licitaciji prijavi samo jedan učesnik.

 

Stečajni upravnik llić Slavko