Nepoznato

Pokrenut prethodni postupak za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom NES 76 TRADE d.o.o. Banja Luka

Okružni privredni sud u Banjoj Luci objavljuje da je Rješenjem broj: 57 0 St 134581 21 St, od 22.2.2021. godine, pokrenut prethodni postupak za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Društvom sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge eksport-import NES 76 TRADE Banja Luka, Borkovići bb, Banja Luka (MB 11113494, MBS 57-01-0172-14, JIB 4403719070002). Privremeni stečajni upravnik je Vladan Ristić iz Banje Luke. Rješenjem je određena privremena mjera kojom se zabranjuje stečajnom dužniku Društvu sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge eksport-import NES 76 TRADE Banja Luka, Borkovići bb, Banja Luka, da bez saglasnosti privremenog stečajnog upravnika raspolaže pokretnom i nepokretnom imovinom i novčanim sredstvima, kao i mjera zabrane pojedinačnih prinudnih izvršenja pokrenutih protiv stečajnog dužnika i ista se privremeno obustavljaju. Rješenje o pokretanju prethodnog postupka za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka objavljeno je na oglasnoj tabli Suda 22.2.2021. godine, a isto će biti objavljeno i na internet stranici APIF-a.

(57 0 St 134581 21 St-su)