Nepoznato

Odbija se prijedlog za provođenje stečajnog postupka nad društvom LUBCON d.o.o. Visoko

Općinski sud Zenica, stečajni sudac Sanja Pavlić, u stečajnom postupku nad "L U B C O N", d.o.o. Visoko, Luke b.b., Visoko, za provođenje stečajnog postupka nad navedenim društvom, nakon provedenog ročišta dana 12.01.2021. godine, kome su prisustvovali za predlagatelja likvidator Mehmed Vranac advokat iz Visokog i, punomoćnici povjerioca Federalni zavod za PIO/MIO Mostar, Kantonalna administrativna služba Zenica, Zlata Tuka i Porezne uprave, Kantonalni porezni ured Zenica, Asaf Sarajlić donio je dana 15.01.2021 godine sljedeće

RJEŠENJE

Odbija se prijedlog za provođenje stečajnog postupka nad društvom "L U B C O N", d.o.o. Visoko, Luke b.b., Visoko, zbog nepostojanja stečajne mase, te se nalaže brisanje ovog društva iz sudskog registra zavedenog pod brojem 1-9323, a po pravosnažnosti ovoga rješenja.

Broj 43 0 St 189835 20 St
15. januara 2021. godine
Zenica