PROMINVEST doo Konjic

Više o PROMINVEST doo Konjic

Nekretnina

PROMINVEST doo Konjic u stečaju - Prva prodaja nekretnina u Konjicu, Olovu, Jablanici i Sarajevu


"PROMINVEST” d.o.o Konjic -u stečaju

Maršala Tita b.b. Konjic

Stečajni upravnik

 

Broj: 58 0 St 203639 18 St

Dana, 03.10.2020.god.

 

Na temelju člana 101 .,102., i 103. Zakona o stečajnom postupku (Službene novine FBiH broj 29/03 I 32/04), Odluke Skupštine vjerovnika i Odluke Odbora povjerilaca donesene dana 21.09.2020. godine o prod^i imovine stečajnog dužnika , stečajni upravnik oglašava

                                                                                       -Prvu-

  JAVNU PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA METODOM USMENOG JAVNOG NADMETANJA

 

A PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje je nepokretna imovina stečajnog dužnika "PROMINVEST d.o.o Konjic, Maršala Tita b.b. Konjic podijeljena u LOT-ove.

Nekretnine u vlasništvu privrednog društva "PROMINVEST d.o.o. Konjic-u stečaju nalaze se u općinama: Konjic ( K.O. Konjic I, K.O. Konjic II, K.O. Glavatičevo, K.O. Grušća), Jablanica ( K.O. Jablanica, K.O. Čehari), Sarajevo Centar (K.O. Sarajevo IV), Stari Grad Sarajevo (K.O. Sarajevo XIII), Olovo (K.O. Olovske Luke) i Grad Mostar (K.O. Prigrađani), po slijedećim Lot-ovima:

LOT 1 .

1. Glavatičevo - zemljište - OPĆINA KONJIC

1.1. Parcela zvana "ZANOGLINA” označena: K.Č. 1193/2 , u naravi oranica 4 klase, površina 344 m2 , K.O. Glavatičevo, Općina Konjic .Zemljišno knjižni izvadak broj: 583Upisano pravo vlasništva : PROMINVEST sa udjelom 1/1

1.2. Parcela zvana “ZANOGLINA" označena: K.Č. 1194/2 , u naravi oranica 4 klase, površina 667 m2 , K.O. Glavatičevo, Općina Konjic Zemljišno knjižni izvadak broj: 583 .Upisano pravo vlasništva : PROMINVEST d.o.o. Konjic sa udjelom 1/1

Početna cijena nekretnina iz tačke 1.11 tačke 1.2, LOT 1 iznosi 20.220,00 KM

LOT 2.

2.1. Parcela zvana “BARA" (prodaja 54 udjela) označena: K.Ć. 2318/1 , u naravi livada 7klase, površina 16.495 m2, K.O. Grušća, Općina Konjic , Zemljišno knjižni izvadak broj: 369 .Upisano pravo suvlasništva : PROMINVEST d.o.o. Konjic sa udjelom 541 Tinjak (Osmana) Nazif iz Konjica sa , udjelom 54 .

2.2 Parcelp zvana “IGRIŠTE ” označena: K.Ć. 2259, u naravi livada 7 klase, površina 5.014 m2, K.O. Grušća, Općina Konjic , Zemljišno knjižni izvadak broj: 369 Upisano pravo vlasništva : PROMINVEST d.o.o. Konjic sa udjelom 541 Tinjak (Osmana) Nazif iz Konjica sa udjelom 54.

Početna cijena nekretnina iz tačke 2.11 tačke 2.2 , LOT 2 iznosi 53.772,50 KM

LOT 3.

PSC PARTIZANOVO KONJIC

(nekretnine koje se nalaze u sklopu Poslovno sporstkog centra PARTIZANOVO u Konjicu)

3.1 Poslovni prostor izgrađen na drugom spratu Poslovno sportskog centra “PARTIZANOVO" u Konjic označen: K.Č. 1097/1E-34, u naravi poslovni prostor u privredi broj: 41, površina 132 m2 , K.O. Konjic I, Općina Konjic .Zemljišno knjižni izvadak broj: 1628.

Upisano pravo vlasništva : PROMINVEST d.o.o. Konjic sa udjelom 1/1 Početna cijena iznosi: 203.316,08 KM.

LOT 4.

Poslovni prostor izgrađen u prizemlju Poslovno sportskog centra “PARTIZANOVO” u Konjic označen: K.Č. 1052/2E- 1, u naravi poslovni prostor u privredi, a sastoji se od jedne poslovne prostorije, jednog WC-a I jedne ostale prostorije upisan u poduložak broj: 1 KKU broj: 352 .površina 37 m2 , K.O. Konjic I, Općina Konjic .Zemljišno knjižni izvadak broj: 1516

Upisano pravo vlasništva : PROMINVEST d.o.o. Konjic sa udjelom 1/1 Početna cijena iznosi: 69.377,55 KM. 

NEKRETNINE KONJIC TRBIĆA POLJE -TMK-a

LOT 5.

Okolno zemljište Tvornice mašina Konjic tzv. TMK-a

5.1. Parcela “Trbića polje" označena: K.Č. 2024, u naravi .Pomoćna zgrada u privredi broj: 5, površina 33 m2 .Pomoćna zgrada u privredi broj: 4, površina 5 m2. Pomoćna zgrada u privredi broj:3, površina 104 m2 .Pomoćna zgrada u privredi broj: 2, površina 44 m2 .Pomoćna zgrada u privredi broj: 1, površina 52 m2 .Livada 4 klase, površine 3.495 m2. Zemljište uz privrednu zgradu, površine 4.142 m2 .Voćnjak 2 klase, površine 258 m2

Sve ukupna površina 8.133 m2 ,K.O. Konjic II, Općina Konjic .Zemljišno knjižni izvadak broj: 471

Na osnovu Rješenja ZK ureda Dn broj: 181/07 od 01.02.2007 god. uknjiženo trajno pravo korištenja zemljišta i pravo vlasništva na objektima iz lista A u korist PROMINVEST D.O.O. Konjic sa 1/1 .

5.2. Benzinska pupma TMK-a

Parcela "Trbića polje" (objekat BP TMK-a) označena kao k.č. 2025/1 u naravi:,poslovna zgrada 1, površine 140 m2 ,Zemljište uz privrednu zgradu, površine 1.151 m2.

Sve ukupno površina 1.291 m2 .K.O.Konjic II, Općina Konjic ,Zemljišno knjižni izvadak broj: 1824.

Upisano pravo vlasništva u korist dtuštva PROMINVEST d.o.o. Konjic sa udjelom 1/1 Oprema prema specifikaciji Vještaka mašinske struke .

5.3. Parcela "Trbića polje" (Stambena zgrada ) označena kao:k.č. 2025/2 u naravi: Stambena zgrada 1, površine 95 m2,Stambena zgrada 3, površine 47 m2, Pomoćna zgrada 2, površine 10 m2, Dvorište, površine 162 m2 Sveukupno površina 314 m2 ,K.O. Konjic ll.Općina Konjic .Zemljišno knjižni izvadak broj: 1419.

Upisano pravo vlasništva u korist društva PROMINVEST d.o.o. Konjic sa udjelom 1/1

5.4. Parcela “Trbića polje” ( Prostor iza BP TMK-a ) označena kao:,k.č. 2025/3 u naravLPomoćna zgrada 1, površine 17 m2 .Ostalo neplodno zemljište, površine 304 m2 .Sveukupno površina 321 m2 ,K.O. Konjic II, Općina Konjic .Zemljišno knjižni izvadak broj: 1419.Upisano pravo vlasništva u korist društva PROMINVEST d.o.o. Konjic sa udjelom 1/1

5.5. Parcela “Trbića polje" (Trafostanica ) označena kao: k.č. 2022/8 u naravLLivada 4 klase K.O. Konjic II, Općina Konjic .površina 40 m2 .Zemljišno knjižni izvadak broj: 1623

Upisano pravo raspolaganja Općine Konjic sa udjelom 1/1 I pravo trajnog korištenja u korist društva PROMINVEST d.o.o. Konjic sa udjelom 1/1.

5.6. Nekretnina sa adresom Trbića polje , Lamela C ,stan СЗ. Konjic .označena kao k.č. 2022/6 E-2- Trosoban stan, broj pr. 45, a sastoji se od 3 sobe, 1 kuhinja, 1 kupatilo, 1 WC-e I 3 ostale prostorije, izgrađen na drugom spratu, stambeno poslovne zgrade izgrađene na k.č. 2022/6, stanje preuzeto iu KKU 471 PU 1, površina 55 m2.K.O. Konjic II Zemljišnoknjižni izvadak broj: 1885.

Upisano pravo vlasništva u korist društva PROMINVEST d.o.o. Konji-c sa udjelom 1/1

5.7. Parcela “Trbića polje” (Okolno uređenje/zemljište NIZ 1 I NIZ2)označena kao:

k.č. 2022/5 u naravi: Nekategorisani put, površine 784 m2 .Javno parkiralište, površine 3.750 m2 .Livada 4 klase, površine 830 m2 ,K.O. Konjic II, Općina Konjic Zemljišno knjižni izvadak broj: 1801 ,

Sveukupno površina 5.364 m2 .

Upisano pravo raspolaganja Općine Konjic sa udjelom 1/1 I pravo trajnog korištenja u korist društva PROMINVEST d.o.o. Konjic sa udjelom 1/1 .

5.8. Nekretnina IN MOTION CENTAR - PRIZEMLJE- poslovan zgrada u privredi označena kao k.č. 2022/4 - tj. Prizemlje, na adresi Trbića Polje do broja 158, Općina Konjic, a iste sastoji se iz slijedećih etažnih jedinica:

Poslovni prostor u privredi, broj: 1, označen kao k.č. 2022/4E-1, koji se nalazi u prizemlju poslovne zgrade u privredi, sa 3/100 zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, zemljišta ispod zgrade i zemljišta uz privrednu zgradu koje služi redovnoj upotrebi zgrade, površine 103 m2

Poslovni prostor u privredi, broj: 2, označen kao k.č. 2022/4E-2, koji se nalazi u prizemlju poslovne zgrade u privredi, sa 2/100 zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, zemljišta ispod zgrade i zemljišta uz privrednu zgradu koje služi redovnoj upotrebi zgrade, površine 78 m2

Poslovni prostor u privredi, broj: 3, označen kao k.č. 2022/4E-3, koji se nalazi u prizemlju poslovne zgrade u privredi, sa 10/100 zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, zemljišta ispod zgrade i zemljišta uz privrednu zgradu koje služi redovnoj upotrebi zgrade, površine 364 m2

Poslovni prostor u privredi, broj: 4, označen kao k.č. 2022/4E-4, koji se nalazi u prizemlju poslovne zgrade u privredi, sa 1/100 zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, zemljišta ispod zgrade i zemljišta uz privrednu zgradu koje služi redovnoj upotrebi zgrade, površine 11 m2

Poslovni prostor u privredi, broj: 5, označen kao k.č. 2022/4E-5, koji se nalazi u prizemlju poslovne zgrade u privredi, sa 2/100 zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, zemljišta ispod zgrade i zemljišta uz privrednu zgradu koje služi redovnoj upotrebi zgrade, površine 76 m2

Poslovni prostor u privredi, broj: 6, označen kao k.č. 2022/4E-6, koji se nalazi u prizemlju poslovne zgrade u privredi, sa 39/100 zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, zemljišta ispod zgrade i zemljišta uz privrednu zgradu koje služi redovnoj upotrebi zgrade, površine 1465 m2

Sve naznačene nekret kao etažne jedinice upisane su uZK izvadak broj:1884,K.O.Konjic ll.Općina Konjic.

Upisano pravo raspolaganja Općine Konjic sa udjelom 1/1 I pravo trajnog korištenja u korist društva PROMINVEST d.o.o. Konjic sa udjelom 1/1

Nekretnina IN MOTION CENTAR - PRVI SPRAT- Naznačena poslovan zgrada u privredi označena kao k.č. 2022/4 - tj. Prvi sprat iste sastoji se iz slijedećih etažnih jedinica:

Poslovni prostor u privredi, broj: 7, označen kao k.č. 2022/4E-7, koji se nalazi na prvom spratu poslovne zgrade u privredi, sa 8/100 zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, zemljišta ispod zgrade i zemljišta uz privrednu zgradu koje služi redovnoj upotrebi zgrade, površine 302 m2

Poslovni prostor u privredi, broj: 8, označen kao k.č. 2022/4E-8, koji se nalazi na prvom sopratu poslovne zgrade u privredi, sa 2/100 zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, zemljišta ispod zgrade i zemljišta uz privrednu zgradu koje služi redovnoj upotrebi zgrade, površine 79 m2

Poslovni prostor u privredi, broj: 9, označen kao k.č. 2022/4E-9, koji se nalazi na prvom sopratu poslovne zgrade u privredi, sa 2/100 zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, zemljišta ispod zgrade i zemljišta uz privrednu zgradu koje služi redovnoj upotrebi zgrade, površine 78 m2

Poslovni prostor u privredi, broj: 10, označen kao k.č. 2022/4E-10, koji se nalazi na prvom sopratu poslovne zgrade u privredi, sa 2/100 zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, zemljišta ispod zgrade i zemljišta uz privrednu zgradu koje služi redovnoj upotrebi zgrade, površine 496 m2

Poslovni prostor u privredi, broj: 11, označen kao k.č. 2022/4E-11, koji se nalazi na prvom sopratu poslovne zgrade u privredi, sa 4/100 zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, zemljišta ispod zgrade i zemljišta uz privrednu zgradu koje služi redovnoj upotrebi zgrade, površine 134 m2

Poslovni prostor u privredi, broj: 12, označen kao k.č. 2022/4E-12, koji se nalazi na prvom sopratu poslovne zgrade u privredi, sa 3/100 zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, zemljišta ispod zgrade i zemljišta uz privrednu zgradu koje služi redovnoj upotrebi zgrade, površine 134 m2

Poslovni prostor u privredi, broj: 13, označen kao k.č. 2022/4E-13, koji se nalazi na prvom sopratu poslovne zgrade u privredi, sa 4/100 zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, zemljišta ispod zgrade i zemljišta uz privrednu zgradu koje služi redovnoj upotrebi zgrade, površine 141 m2

Poslovni prostor u privredi, broj: 14, označen kao k.č. 2022/4E-14, koji se nalazi na prvom sopratu poslovne zgrade u privredi, sa 7/100 zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, zemljišta ispod zgrade i zemljišta uz privrednu zgradu koje služi redovnoj upotrebi zgrade, površine 271 m2

Sve naznačene nekret kao etažne jedinice upisane su u ZK izvadak broj:1874, K.O.Konjic ll.Općina Konjic.

Upisano pravo raspolaganja Općine Konjic sa udjelom 1/1 I pravo trajnog korištenja u korist društva PROMINVEST d.o.o. Konjic sa udjelom 1/1

Početna cijena iznosi: 7.548.303,11 KM

 

NEKRETNINE U OPĆINI JABLANICA

LOT 6.

(nekretnine koje se nalaze na tzv. majdanu nema odobrenu explataciju- kamenolomu HELDOVIŠE - koristi ih trenutno GM GRANITMONT, adresa. Staro Heldovište bb, Općina Jablanica

6.1. Parcela zvana “BARA" označena: K.Č. 75, u naravi voćnjak 5 klase, površina 735 m2 Zemljišno knjižni izvadak broj: 445 ,K.O. Čehari, Općina Jablanica.

Upisano pravo vlasništva : PROMINVEST d.o.o. Konjic sa udjelom 1/11

10.2. Parcela zvana “HELDOVIŠTE" označena K.Č. 1585, u naravi voćnjak 6 klase Površina 1278 m2 , Zemljišno knjižni izvadak broj: 446 ,K.O. Čehari, Općina Jablanica

Upisano pravo vlasništva : PROMINVEST d.o.o. Konjic sa udjelom 1/1 Početna cijena iznosi 100.650,00 KM

LOT 7.

Nekretnine koje se nalaze na ZAKOM,

Parcela zvana “LIPOVAC" označena ,K.Č. 3376/6 , u naravi: - poslovna zgrada u privredi površine 993 m2; pomoćna zgrada u privredi površine 131 m2; pomoćna zgrada u privredi površine 8 m2 .zemljište uz privrednu zgradu 6753 m2 .Zemljišno knjižni izvadak broj: 1403 ,K.O. Jablanica , Općina Jablanica Sve ukupno površina 7825 m2

Upisano pravo vlasništva : PROMINVEST d.o.o. Konjic sa udjelom 1/1 Početna cijena iznosi 1.325.625,86 KM

 

NEKRETNINE U SALAKOVCU - GRAD MOSTAR

LOT 8.

8.1 .Nekretnina- zemljište označeno kao k.č. 38/376 K.O. SP_Prigrađani - Oznaka nekretnine : Dračevice - Pašnjak , površine 1.188 m2

8.2. Nekretnina- zemljište označeno kao k.č. 38/748 K.O. SP_Prigrađani - Oznaka nekretnine : Dračevice - Pašnjak , površine 1.691 m2

8.3. Nekretnina- zemljište označeno kao k.č. 38/749 K.O. SP_Prigrađani .Oznaka nekretnine:Dračevice -Pašnjak, površine 510 m2

8.4. Nekretnina- zemljište označeno kao k.č. 38/750 K.O. SP_Prigrađani - Oznaka nekretnine : Dračevice - Pašnjak, površine 392 m2

8.5. Nekretnina- zemljište označeno kao k.č. 38/180 K.O. SP_Prigrađani - Oznaka nekretnine : Dračevice - Pašnjak , površine 740 m2

8.6. Nekretnina- zemljište označeno kao k.č. 38/745 K.O. SP_Prigrađani - Oznaka nekretnine : Dračevice - Pašnjak , površine 700 m2

8.7. Nekretnina- zemljište označeno kao k.č. 38/746 K.O. SP_Prigrađani - Oznaka nekretnine : Dračevice - Pašnjak, površine 874 m2

Sve naznačene nekretnine upisane su u ZK izvadak broj: 433, K.O. SP_ PRIGRAĐANI, Grad Mostar, vlasništvo društva D.O.O. PROMINVEST' Konjic , udio 1/1 Početna cijena iznosi 51.816,00 KM

 

STANOVI U SARAJEVU

LOT 9.

9.1. Nekretnina označena k.č. 33/4E8 - STAN broj: 1 U SUTERENU OBJEKTA 1c koji se sastoji od :

Dnevne sobe, površine 21,78 m2; spavaća soba, površine 11.66 m2; Spavača sobe, površine 10,35 m2; trpezarija , površine 11.28 m2; Kuhinje, površine 7,90m2; ostave, površine 2,15 m2; hodnik površine 7,04 m2; Kupatila površine 4,75 m2; WC-a površine 2,15 m2;

Ukupna površina : 78,96 m2 Suvlasnički dio od 79/702 na nekretnini označenoj kao k.č. 33/4 povezano s vlasništvom na posebnom dijelu K.O. SARAJEVO IV .Zemljišno knjižni izvadak broj: 10621 Upisano pravo vlasništva : PROMINVEST d.o.o. Konjic sa udjelom 1/1

9.2. Nekretnina označena k.č 33/4E1 OSTAVA U SUTERENU OBJEKTAlc koji se sastoji od :Ostave1 ,povr. 3,04 m2; Suvlasnički dio od 3/702 na nekretnini označenoj kao k.č. 33/4 povezano s vlasništvom na posebnom dijelu K.O. SARAJEVO IV .Zemljišno knjižni izvadak broj: 10614 Upisano pravo vlasništva : PROMINVEST d.o.o. Konjic sa udjelom 1/1 Početna cijena iznosi: 180.400,00 KM

LOT 10.

Nekretnina označena k.č923/1EU1J4 - DVOSOBAN STAN, koji se nalazi u Sarajevu ul. Save Skarića broj: 4; sprat 3; stan broj: 3, a koji se sastoji od Ovije sobe, kuhnje. trpezarije, kupatila s WC-om, hodnika I balkona sve ukupne površine 60,81 m2. Suvlasnički dio od 60/1635 na nekretnini označenoj kao k.č. 923/1 povezano s vlasništvom na posebnom dijelu ,K.O. SARAJEVO XIII .Zemljišno knjižni izvadak broj: 2143.Upisano pravo vlasništva PROMINVEST d.o.o. Konjic sa udjelom 1/1.

Početna cijena iznosi: 132.000,00 KM

LOT 11.

Nekretnina označena k.č923/1£U1J6 - TROSOBAN STAN, koji se nalazi u Sarajevu ul. Save Skarića broj: 4; sprat potkrovlje; stan broj: 3, a koji se sastoji od :3,5 sobe, kuhnje I pomoćnih prostorija sve ukupne površine 67,65 m2. Suvlasnički dio od 67/1635 na nekretnini označenoj kao k.č. 923/1 povezano s vlasništvom na posebnom dijelu K.O. SARAJEVO XIII,Zemljišno knjižni izvadak broj: 2150 Upisano pravo vlasništva : PROMINVEST d.o.o. Konjic sa udjelom 1/1 Početna cijena iznosi: 127.300,00 KM

NEKRETNINE OLOVO

Lot 12.

PILANA - koju čine nekretnine označene kao k,č, 394/1 , K.O. Olovske luke , ukupne površine 30.448 m2., a sve kako je naznačeno u nastavku:

Dvorište površine 27.100 m2

Poslovna zgrada u privredi 1 površine 54 m2 .Poslovna zgrada u privredi 2 površine 2.306 m2Poslovna zgrada u privredi 3 površine 675 m2 .Poslovna zgrada u privredi 4 površine 288 m2.Pomoćna zgrada u privredi 5 površine 10 m2,Pomoćna zgrada u privredi 6 površine 6 m2 .Pomoćna zgrada u privredi 7 površine 3 m2,Pomoćna zgrada u privredi površine 6 m2.

POSEBNA NAPOMENA : OVI OBJEKTI SU PORUŠENI, SAMO IMAMO OSTATKE OBJEKATA .

Zemljišno knjižni izvadak broj: 1169 K.O. Olovske luke. Općina OiovoUpisano pravo vlasništva : PROMINVEST d.o.o. Konjic sa udjelom 1/1 Procjenjena vrijednost iznosi: 3.044.200,00 KM

 

B NAČIN PRODAJE

-Cijena je utvrđena Odlukom Odbora povjerioca od 21.09.2020.godine.

-Imovina se ne može prodati ispod naznačene početne cijene.

-Prijave sa dokazom o uplati depozita i punim nazivom, adresom i brojem telefona podnosioca prijave se dostavljaju do 24.10.2020.god.

 

C TERMIN, UVJETI I POSTUPAK PRODAJE

- Vrijeme prodaje je dana 26.10.2020 god.( ponedeljak) u 11 sati u prostorijama stečajnog dužnika na adresi Ul. Maršala Tita bb, Konjic (Poslovno sportski centar ,,Partizanovo“).

Uslovi prodaje

- imovina, koja je predmet prodaje je u vlasništvu stečajnog dužnika, i prodaje se pojedinačno po LOT-ovima u postojećem pravnom statusu.

- prodaja će se održati i ako na njemu učestvuje samo jedan ponuđač, a koji ispunjava uslove oglasa

- imovina se ne može prodati ispod_naznačene početne cijene.

Pravo učešća na javnom nadmetanju

- na javnom nadmetanju mogu sudjelovati kupci koji na ime garancije (depozita), uplate novčana sredstva u iznosu 10 % od početne cijene za svaki pojedinačni LOT,na transakcijski račun PROMINVEST D.O.O Konjic-u stečaju , broj: 15 44 60 20 13 23 31 40 .otvoren kod ISP Banka .Podružnica Zenica , Poslovnica Bugojno , sa naznakom .za učešće na javnom nadmetanju LOT broj

- bankarska garancija neće se uzimati kao valjan dokaz o uplati potrebnog osig. depozita.

- kupcu će uplaćeno osiguranje biti uračunato u cijenu, a ponuđačima čija ponuda ne bude prihvaćena depozit će se vratiti u roku od pet dana od dana zaključenja javnog nadmetanja po ovom oglasu,

Postupak prodaje

Imovina se prodaje u viđenom stanju i naknadne reklamacije se neće uvažavati. Pobjednikom javnog nadmetanja će se smatrati onaj koji ponudi najvišu cijenu. Postignutu cijenu, umanjenu za iznos osiguranja, kupac imovine je dužan položiti na račun stečajnog dužnika , broj: 15 44 60 20 13 23 31 40 .otvoren kod ISP Banka .Podružnica Zenica .Poslovnica Bugojno, sa naznakom .uplata kupoprodajne cijene na javnom nadmetanju za LOT broj ~„u roku 15 dana, račujiajući od dana zaključenog javnog nadmetanja .

Povećanje cijene u toku javnog nadmetanja za imovinu naznačenu u oglasu , ne može biti manje od 5.000,00 KM . Ukoliko najpovoljniji ponuđač ne uplati ponuđenu cijenu u određenom roku, gubi pravo na povrat uplaćenog osiguranja, a predmet prodaje će biti ponuđen slijedećim najpovoljnijim ponuđačima.

Sve poreze i troškove uknjižbe i prijenosa snosi kupac. Strane fizičke i pravne osobe kao ponuđači moraju dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta po osnovu reciprociteta među državama pri stjecanju vlasništva, ili ispunjenje uvjeta za primjenu Zakona o politici direktnih stranih ulaganja u BiH.

Imovina se prodaje po principu .viđeno kupljeno” (postojeće faktički viđeno i pravno stanje), te se isključuju nakanadne reklamacije.

Uvođenje kupca u posjed kupljene imovine izvršit će se nakon uplate cjelokupnog iznosa .

Detaljnije podatke o imovini koja je predmet prodaje kao i u dokumentaciji o imovini, zainteresirani učesnici u javnom nadmetanju mogu preuzeti uz bespovratnu naknadu od 300 KM u sjedištu stečajnog dužnika na adresi PROMINVEST D.O.O Konjic-u stečaju .Navedena dokumentacija može se preuzeti svakim danom od 9 do 13 sati,

U istom periodu, uz prethodnu najavu na telefon 030 509 693 / Mob 061 893 479, može se izvršiti i fizički pregled imovine koja je predmet prodaje.