Šuvalija d.o.o. Sarajevo

Više o Šuvalija d.o.o. Sarajevo

Nepoznato

Zaključenje likvidacionog postupka nad dužnikom Šuvalija d.o.o. Sarajevo-Ilidža

Općinski sud u Sarajevu, stečajni sudija Hakija Zajmović, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge"ŠUVALIJA" Društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo - Ilidža, ul. Jahijela Fincija br. 16, van ročišta, dana 05.02.2013. godine, donio je sljedeći


                                                                      OGLAS 
 1. Zaključuje se stečajni postupak otvoren rješenjem ovog suda dana 05.12.2012. godine, nad imovinom stečajnog dužnika Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "ŠUVALIJA" Društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo - Ilidža, ul. Jahijela Fincija br. 16, zbog nedostatka stečajne mase.
2. Ovo Rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH" i oglasnoj tabli ovog Suda. 
 3. Po pravomoćnosti ovog Rješenja, isto se ima dostaviti Odjeljenju za registar ovog Suda, kome se nalaže da izvrši brisanje stečajnog dužnika iz sudskog registra, koji je upisan pod MBS 1-16870. 
 4. Obavještavaju se stečajni dužnik, stečajni upravnik i članovi Odbora povjerilaca da pravne posljedice zaključenja stečajnog postupka nastupaju osam dana nakon objavljivanja ovog Rješenja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

 Broj 65 0 St 245211 12 St 
 05. februara 2013. godine 
Sarajevo