Nepoznato

Zakazuje se ročište za ispitivanje prijava tražbina u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Javno komunalno poduzeće "Grahovo" d.o.o. Bosansko Grahovo

Općinski sud u Livnu, stečajni sudac Jurica Babić, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Javno komunalno poduzeće "Grahovo" d.o.o. ul. Kralja Tvrtka 15, Bosansko Grahovo, izvan ročišta, dana 3.2.2020. godine, donosi sljedeće

RJEŠENJE

Zakazuje se ročište za ispitivanje prijava tražbina za dan 12.3.2020. godine u 11,30 sati, koje će se održati u uredu broj 111, Općinskog suda u Livnu, Trg branitelja br. 2, 80101 Livno. Istog dana nakon održanog ispitnog ročišta bit će održano izvještajno ročište i Skupština vjerovnika. Obavještavaju se svi vjerovnici u ovom stečajnom postupku da mogu biti nazočni na zakazanom ročištu.

Broj 68 0 St 052961 19 St 2

3. veljače 2020. godine

Livno