Nepoznato

Otvara se stečajni postupak nad imovinom dužnika "Posavina-koka" d.o.o. za proizvodnju i promet Orašje

Općinski sud u Orašju, stečajni sudac Joko Radić, u stečajnom postupku nad "Posavina-koka" d.o.o. za proizvodnju i promet Orašje, XIV. ulica bb, na ročištu održanom dana 15.02.2019. godine radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka, donio je sljedeće

RJEŠENJE

 I Otvara se stečajni postupak nad imovinom dužnika "Posavina-koka" d.o.o. za proizvodnju i promet Orašje, XIV. ulica bb.

 II Za stečajnog upravitelja imenuje se Rahman Haseljić iz Gradačca, ul. Šehitluci br. 56.

III Pozivaju se vjerovnici da prijave svoja potraživanja stečajnom sudu sukladno čl. 110. Zakona o stečajnom postupku u roku od 30 dana od dana objave oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenim novinama Federacije BiH", a koji su uz prijavu dužni dostaviti dokaz o uplati pristojbe na račun Općinskog suda u Orašju br. 3380002210457121 koji se vodi kod UniCredit banke - Poslovnica Orašje u iznosu od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da ne može biti manja od 50,00 KM niti veća od 10.000,00 KM, a s naznakom broja predmeta 25 0 St 048519 18 St. Pozivaju se dužnici da svoje dugove prema stečajnom dužniku izmire bez odlaganja. Pozivaju se vjerovnici da stečajnog upravitelja obavijeste u roku od 30 dana koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika, a sukladno članku 46. Zakona o stečajnom postupku na adresu Gradačac, ul. Šehitluci br. 56.

 IV Oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut će se na oglasnu ploču suda dana 15.02.2019. godine u 12,00 sati od kada nastaju pravne posljedice otvaranju stečajnog postupka.

V Otvaranje stečajnog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

VI Otvaranje stečajnog postupka upisat će se u Registru društva Općinskog suda u Orašju.

VII Otvaranje stečajnog postupka upisat će se u ZK uredu Općinskog suda u Orašju za nekretnine stečajnog dužnika, kao i Službi za prostorno uređenje i katastar nekretnina općine Orašje.

VIII Ročište za ispitivanje potraživanja i izvještajno ročište određuje se istovremeno za dan srijeda, 17.04.2019. godine sa početkom u 11,00 sati.

Broj 25 0 St 048519 18 St

20. februara 2019. godine

Orašje