INTERPLET O.D.P. Brčko

Više o INTERPLET O.D.P. Brčko

Nepoznato

Obustava likvidacije i poziv na stečajni postupak INTERPLET ODP Brčko

Osnovni sud Brčko Distrikta BiH objavljuje slijedeći 

OGLAS

Rješenjem Osnovnog suda Brčko Distrikta BiH broj 096-0-L-07-000001 od 28. 1. 2010. godine obustavljen je postupak likvidacije pokrenut Rješenjem istog Suda broj 096-0-L-07-000001 od 5. 3. 2007. godine nad Osnovnim državnim preduzećem "INTERPLET" sa p.o. Brčko, Kneza Ive od Semberije 15 i otvoren postupak stečaja. 

Likvidacioni upravnik Mladen Košutić postaje stečajni upravnik. 

Radnje sprovedene u likvidacionom postupku valjane su i u stečajnom postupku. 

Oglas o obustavi likvidacionog postupka i otvaranju stečajnog postupka objavljuje se na oglasnoj tabli Suda dana 28. 1. 2010. godine. 

O otvaranju stečajnog potupka povjerioci se obavještavaju oglasom. 

Broj 096-0-L-07-000001
28. januara 2010. godine
Brčko