O&M LUGONJIĆ d.o.o. Brčko

Više o O&M LUGONJIĆ d.o.o. Brčko

Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad društvom O&M Lugonjić doo Brčko

Osnovni sud Brčko Distrikta BiH objavljuje slijedeći 

OGLAS

I.    Rješenjem Osnovnog suda Brčko Distrikta BiH, broj 96 0 L 005471 09 L od 4. 2. 2010. godine, otvoren je postupak likvidacije nad dužnikom "O&M" Lugonjić Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, usluge i unutrašnju i spoljnu trgovinu Brčko Distrikt BiH, Gornje Dubravice bb. 

II.    Za likvidacionog pravnika određuje se Vuković Slobodan iz Brčkog, Alekse Šantića 25. 

III.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju likvidacionog postupka u "Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH" i "Službenom glasniku BiH" prijave svoja potraživanja likvidacionom sudiji u 2 primjerka sa dokazima. 

IV.    Ročište za ispitivanje prijava potraživanja zakazuje se za dan 14. 5. 2010. godine u 11,00 časova u sudnici br. 5. 

V.    Pozivaju se dužnici da bez odlaganja izmire svoje obaveze prema likvidacionom dužniku. 

VI.    Oglas o otvaranju likvidacionog postupka objavljuje se na oglasnoj tabli Suda dana 4. 2. 2010. godine u 14,00 časova, kada nastupaju pravne posljedice otvaranja likvidacionog postupka. 

Broj 96 0 L 005471 09 L
4. februara 2009. godine
Brčko 

Stecaj.ba BETA
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
FCM
Povezani oglasi