Intelcom Mm d.o.o. Brčko

Više o Intelcom Mm d.o.o. Brčko

Nepoznato

Poziv na stečajni postupak nad pravnim licem INTELCOM MM doo Brčko

Osnovni sud Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine objavljuje slijedeći 

OGLAS 

I.    Rješenjem Osnovnog suda Brčko Distrikta BiH br. 96 0 St 000322 09 St od 30. 10. 2009. godine otvoren je postupak stečaja nad dužnikom Preduzeća za telekomunikaciju i trgovinu "Intelcom MM", d.o.o. Brčko, Bosne Srebrene 10. 

II.    Za stečajnog upravnika odre|uje se Maćiš Petra iz Brčkog, Aleksandra Nikolića 34. 

III.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH" i "Službenom glasniku BiH" prijave svoja potraživanja stečajnom sudiji u 2 primjerka sa dokazima. 

IV.    Ročište za ispitivanje prijava potraživanja zakazuje se za dan 28. 1. 2010. godine u 14,00 časova u sudnici br. 5. 

V.    Pozivaju se dužnici da bez odlaganja izmire svoje obaveze prema stečajnom dužniku. 

VI.    Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se na oglasnoj tabli Suda dana 30. 10. 2009. godine u 14,00 časova, kada nastupaju pravne posljedice otvaranja stečajnog postupka. 

 Broj 96 0 St 000322 09 St

2. novembra 2009. godine

Brčko