Intelcom Mm d.o.o. Brčko

Više o Intelcom Mm d.o.o. Brčko

Nepoznato

Zaključenje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom INTELCOM MM doo Brčko

Osnovni sud Brčko Distrikta objavljuje slijedeći 

OGLAS 

Rješenjem Osnovnog suda Brčko Distrikta BiH broj 96 0 St 000322 09 St od 21. 4. 2010. godine, zaključen je postupak stečaja nad Preduzećem za telekomunikacije i trgovinu "Intelcom MM" d.o.o. Brčko, Bosne Srebrene 10 - u stečaju, zbog nedovoljnosti stečajne mase. 

Protiv ovog Rješenja povjerioci mogu podnijeti žalbu u roku od 15 dana od dana objavljivanja Rješenja u "Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH" i u "Službenom glasniku BiH" Apelacionom sudu Brčko Distrikta BiH. 

Broj 96 0 St 000322 09 St
21. aprila 2010. godine
Brčko 

Stecaj.ba BETA
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
FCM