GRADIS doo Brčko

Više o GRADIS doo Brčko

Nepoznato

Zaključenje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom GRADIS doo Brčko

Osnovni sud Brčko Distrikta BiH objavljuje slijedeći 

OGLAS 

Rješenjem Osnovnog suda Brčko Distrikta BiH broj 96 0 St 000414 07 St od 1. 7. 2010. godine, zaključen je postupak stečaja nad "GRADIS" d.o.o. za građevinarstvo, Bosne Srebrene 16, Brčko - u stečaju, zbog nedovoljnosti stečajne mase. 

Protiv ovog Rješenja povjerioci mogu podnijeti žalbu u roku od 15 dana od dana objavljivanja Rješenja u "Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH" i u "Službenom glasniku BiH" Apelacionom sudu Brčko Distrikta BiH. 

Broj 96 0 St 000414 07 St
1. jula 2010. godine
Brčko

Stecaj.ba BETA
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
FCM
Povezani oglasi