Željezara Zenica d.o.o. Zenica

Više o Željezara Zenica d.o.o. Zenica

Nepoznato

Poziv na stečajni postupak nad firmom Željezara Zenica d.o.o. Zenica

Općinski sud u Zenici, stečajni sudija Sanja Pavlić, odlučujući u stečajnom postupku, o prijedlogu od 15.11.2017. godine, predlagatelja Društvo sa ograničenom odgovornošću Željezara "ZENICA" Zenica, ul. Bulevar Kralja Tvrtka 1 br. 17., Zenica, za provođenje stečajnog postupka nad navedenim privrednim društvom kao  protupredlagateljem, nakon provedenog ročišta dana 17.01.2018. godine, kome su prisustvovali direktor društva Safet Berbić i privremeni stečajni upravitelj Mirza Jarić, Sarajevska br. 57., Zenica, dana 18.01.2018. godine, donio je:


RJEŠENJE


Otvara se stečajni postupak nad firmom Društvo sa ograničenom odgovornošću Željezara "ZENICA" Zenica, ul. Bulevar Kralja Tvrtka 1 br. 17., Zenica, dana 18.01.2018. godine, u 15,00 sati. 

Za stečajnog upravitelja, sa liste stečajnih upravitelja, imenuje se Mirza Jarić, Zenica.

Pozivaju se povjeritelji da u roku od 30 dana prijave svoja potraživanja koja imaju prema stečajnom dužniku podnošenjem prijave Općinskom sudu Zenica na broj: 43 0 St 153363 17 St uz uplatu sudske takse u iznosu od 1% od vrijednosti potraživanja, ali ne manje od 50,00 KM, niti više od 10.000,00 KM na račun budžeta ZE-DO kantona broj: 134-010-0000001672, vrsta prihoda 722221, budžetska organizacija 1606001, općina 103. Podnositelji prijave uz prijavu trebaju navesti svoju firmu, sjedište, boravište, pravni osnov i iznos potraživanja, kao i broj svog žiro računa.

Pozivaju se povjeritelji da stečajnog upravitelja u roku od 30 dana obavijeste koja prava osiguranja potražuju na predmetima i imovini stečajnog dužnika, navođenjem predmeta nad kojim se potražuje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja, kao i osigurano potraživanje.

Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da svoje obaveze bez odlaganja izmire.

Ispitno i izvještajno ročište u ovom postupku zakazuje se za dan 04.04.2018. godine u 10,00 sati, u zgradi Općinskog suda Zenica, te se na isto pozivaju povjeritelji stečajnog dužnika koji podnesu prijavu potraživanja, kao i stečajni upravitelj.

 

Broj 43 0 St 153363 17 St
18. januara 2018. godine
Zenica