Željezara Zenica d.o.o. Zenica

Više o Željezara Zenica d.o.o. Zenica

Pokretnina

ŽELJEZARA ZENICA doo Zenica u stečaju - Prodaja pokretne imovine

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

ŽELJEZARA "ZENICA" ZENICA- u stečaju

 

JAVNI OGLAS

 

PREDMET PRODAJE:

Čelična korištena kolosječna šina cea 10 tona

Čelik otpadni E3 0,600 tona        

Špena željezna 1,000 tona

Građevinski i skladišni kontejneri 2 kom, cea 2400 kg

Otvoreni kontejneri za smeće 2 kom, cea 0,6 tona

Stalaže velike    2 kom, cea 2 tone

Al. Čisti kablovski I klasa 15 kg   

Al. II klasa 50 kg               

Bakar otp. I klasa 24 kg

 

NAPOMENA:

Sva roba se prodaje u viđenom stanju bez prava kupca na reklamaciju. Cijene dati bez PDV-a na paritetu EXW.

Pravo dostavljanja pismenih ponuda, u zatvorenim kovertama imaju sva pravna i fizička lica, a dostavljanje istih izvršit će se do 08.05.2018. godine na adresu: Željezara "Zenica" d.o.o.Zenica-u stečaju , Bulevar Kralja Tvrtka I br.17, 72000 Zenica sa naznakom "ZA JAVNI OGLAS" NE OTVARAJ ili na Protokol Željezare ,,Zenica"d.o.o Zenica- u stečaju.

Neblagovremeno pristigle ponude se neće razmatrati.

Svi zainteresovani mogu pogledati predmet prodaje radnim danom od 12,00 do 14,00 sati u Veleprodaji Željezare, kontakt telefon 032/209-257.

 

 

STEČAJNI UPRAVNIK Mirza Jarić, dipl.ecc