CSB-COMPANY d.o.o. Sarajevo

Više o CSB-COMPANY d.o.o. Sarajevo

Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem CSB-COMPANY export-import d.o.o. Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu likvidacioni sudija Aleksandra Vuleta u likvidacionom postupku nad pravnim licem Privredno društvo za proizvodnju i promet "CSB- COMPANY" export-import d.o.o. Sarajevo, ul. Hamdije Kreševljakovića br. 18 Sarajevo, na ročištu održanom dana 13.03.2018. godine objavio je slijedeći

 

OGLAS


1. Provešće se likvidacioni postupak nad pravnim licem Privredno društvo za proizvodnju i promet "CSB-COMPANY" export-import d.o.o. Sarajevo, ul. Hamdije Kreševljakovića br. 18 Sarajevo.

2. Za likvidatora se imenuje Džejna Mahović iz Sarajeva.

3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica.

4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti.

5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 65-01-0196-12 (stari broj 1-16345), radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka.

6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objaviće se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".

7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača.

 

Broj 65 0 L 681379 17 L
13. marta 2018. godine
Sarajevo