Nepoznato

KP “Zelenilo i čistoća” a.d. Šekovići u stečaju - PRVA DJELIMIČNA DIOBA STEČAJNE MASE

Na osnovu člana 177, a u vezi sa članom 176. Zakona o stečaju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 16/16), uz saglasnost Odbora povjerilaca, od 21.3.2018. godine, stečajni upravnik KP “Zelenilo i čistoća” a.d. Šekovići - u stečaju objavljuje

PRVU DJELIMIČNU DIOBU STEČAJNE MASE

Ukupan zbir svih priznatih potraživanja povjerilaca stečajnog dužnika iznosi 520.145,21 KM, a iz stečajne mase koja stoji na raspolaganju dijele se sredstva povjeriocima višeg isplatnog reda u iznosu od 21.289,50 KM ili 100% od priznatih potraživanja. Popis potraživanja koja se uzimaju u obzir stavljen je na uvid svim povjeriocima stečajnog dužnika u prostorijama Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu.

Broj: 61 0 St 010860 17 St

21.3.2018. godine

Stečajni upravnik,

Dragomir Stjepanović, s.r.