TMB d.d. Banovići

Više o TMB d.d. Banovići

Nepoznato

TMB dd Banovići - zakazivanje skupštine povjerilaca

Općinski sud u Tuzli, sudija Faruk Arnaut, kao stečajni sudija, u stečajnom postupku nad imovinom dužnika "TMB" MOTORI I ELEKTRIĆNI APARATI BANOVIĆI d.d. u stečaju na 19.02.2018. godine, donio je sljedeće

RJEŠENJE

U stečajnom postupku nad "TMB" MOTORI I ELEKTRIĆNI APARATI BANOVIĆI d.d. u stečaju zakazuje se ispitno ročište za dan srijeda, 21.03.2018. godine u 11,00 sati, u prostorijama Općinskog suda u Tuzli, sudnica broj 29/I.

Ročište za Skupštinu povjerilaca u stečajnom postupku nad "TMB" MOTORI I ELEKTRIĆNI APARATI BANOVIĆI d.d. u stečaju zakazuje se za srijeda, 21.03.2018. godine odmah nakon posebnog ispitnog ročišta na istom mjestu. Na ročište se pozivaju stečajni upravnik i svi povjerioci koji su prijavili svoja potraživanja. Ovo rješenje ima se oglasiti u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda.

Broj 32 0 St 053864 05 St

19. februara 2018. godine

Tuzla