Nepoznato

Sazivanje Skupštine povjerilaca BERLIT-EX doo Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu, stečajni sudija Hakija Zajmović, u stečajnom postupku nad imovinom stečajnog dužnika "BERLIT-EX" DOO SARAJEVO U STEČAJU, donio je dana 15.02.2018. godine slijedeće

RJEŠENJE

Zakazuje se Skupština povjerilaca za dan Srijeda, 07.03.2018. godine u 10,15 sati, sudnica br. 3/pr.

Na Skupštini će stečajni upravnik podnijeti izvještaj o stanju stečajne mase i unovčenju imovine stečajnog dužnika.

Skupština će donijeti odluku o daljem načinu i unovčenju imovine stečajnog dužnika. Skupštini povjerilaca mogu pristupiti i učestvovati u radu skupštine svi povjerioci čija su potraživanja priznata u toku stečajnog postupka.

Broj 65 0 St 278274 12 St

15. februara 2018. godine

Sarajevo