GRAFAM DD BRČKO

Više o GRAFAM DD BRČKO

Nepoznato

Zaključenje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom GRAFAM dd Brčko

Osnovni sud Brčko Distrikta BiH objavljuje sljedeći

OGLAS

I Rješenjem Osnovnog suda Brčko Distrikta BiH broj 96 o St 074297 13 St od 02.09.2014. godine, zaključen je postupak stečaja nad D.D."Grafam" Gornji Rahić Brčko Distrikt BiH - u stečaju, zbog nedovoljnosti stečajne mase.

II Protiv ovog rješenja povjerioci mogu podnijeti žalbu u roku od 15 dana od dana objavljivanja Rješenja u "Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH" i u "Službenom glasniku BiH".

Broj 96 O St 074297 13 St

02. septembra 2014. godine

Brčko


Stecaj.ba BETA
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo