MAXMOBIL d.o.o. Brčko

Više o MAXMOBIL d.o.o. Brčko

Nepoznato

Poziv na diobu -MAXMOBIL doo Brčko

Osnovni sud Brčko Distrikta objavljuje

OGLAS

Obavještavaju se povjerioci čija su potraživanja priznata u postupku stečaja nad Trgovačkim preduzećem "MAXMOBIL" d.o.o. Brčko, ul. Dejtonska br. 180 - u stečaju, da će se ročište za raspravu o Nacrtu za glavnu diobu održati dana 31.08.2015. godine u 10,30 časova u zgradi Osnovnog suda Brčko distrikta BiH, sudnica broj 5.

Povjerioci mogu pregledati Nacrt za glavnu diobu svakim radnim danom u vremenu od 7,30 do 15,00 časova u kancelariji broj 8 (Registar preduzeća i preduzetnika), te na Oglasnoj tabli suda.

Broj 96 0 St 047472 12 St

20. srpnja 2015. godine

Brčko