MAXMOBIL d.o.o. Brčko

Više o MAXMOBIL d.o.o. Brčko

Nepoznato

Poziv na stečajni postupak nad pravnim licem MAXMOBIL doo Brčko

Osnovni sud Brčko Distrikta BiH objavljuje slijedeći

OGLAS

I.                     Rješenjem Osnovnog suda Brčko Distrikta BiH broj 96 0 St 047742 12 St od 08.11.2012. godine otvoren je postupak stečaja nad dužnikom Tgovačkog preduzeća "MAXMOBIL", d.o.o. Brčko, ul. Dejtonska broj 180, matični registarski broj 1-300.

II.                   Za stečajnog upravnika određuje se Dušanka Pantelić iz Brčkog, ul. Omerovića broj 3.

III.                 Pozivaju se povjerioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH" i "Službenom listu BiH" prijave svoja potraživanja stečajnom sudiji u 2 primjerka sa dokazima.

IV.                Ročište za ispitivanje prijava potraživanja zakazuje se za dan 18.03.2013. godine u 10,30 časova u sudnici br. 7/1.

V.                  Pozivaju se dužnici da bez odlaganja izmire svoje obaveze prema stečajnom dužniku.

VI.                Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se na oglasnoj tabli Suda dana 08.11.2012. godine u 15,00 časova, kada nastupaju pravne posljedice otvaranja stečajnog postupka.

Broj 96 0 St 047742 12 St

08. novembra 2012. godine

Brčko