Nepoznato

Zaključenje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom MOTO CENTAR PARIĆ doo Brčko

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH objavljuje sljedeći

                                                                        OGLAS

Rješenjem Osnovnog suda Brčko Distrikta BiH broj 96 0 St 099013 16 St od 09.06.2017. godine o zaključenju stečajnog postupka nad "MOTO CENTAR PARIĆ" Društvom sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge, Brčko Distrikt BiH , Plazuljska bb - u stečaju, MBS: 96-01-0016-11, JIB: 4600300730002.

Protiv ovog rješenja povjerioci mogu podnijeti žalbu u roku od 15 dana od dana objavljivanja rješenja u "Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH" i u "Službenom glasniku BiH".

Broj 96 0 St 099013 16 St

09. juna 2017. godine

Brčko