Nepoznato

Poziv na stečajni postupak nad pravnim licem PROMET MEDIA-PLUS doo Brčko

Osnovni sud Brčko Distrikta BiH objavljuje

                                                                             

                                                                                OGLAS

I.                  Rješenjem Osnovnog suda Brčko distrikta BiH broj 96 0 St 089225 15 St od 01.09.2015. godine otvoren je postupak stečaja nad dužnikom Preduzećem za promet, usluge, izvoz-uvoz "PROMET MEDIA-PLUS" društvo sa ograničenom odgovornošću Brčko distrikt BiH, sa danom 01.09.2015. godine.

II.                   Za stečajnog upravnika imenuje se Dušanka Pantelić, Brčko.

III.                 Pozivaju se povjerioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH" i "Službenom glasniku BiH" prijave svoja potraživanja stečajnom sudiji u 2 (dva) primjerka sa dokazima.

IV.                Ročište za ispitivanje prijava potraživanja zakazuje se za dan 14.12.2015. godine u 11,30 sati u zgradi Osnovnog suda Brčko distrikta BiH, sudnica br. 5.

V.                  Pozivaju se dužnici da bez odlaganja izmire svoje obaveze prema stečajnom dužniku.

VI.                Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se na oglasnoj tabli suda dana 01.09.2015. godine u 14,00 časova kada nastupaju pravne posljedice otvaranja stečajnog postupka.

Broj 96 0 sT 089225 15 St

01.   septembra 2015. godine

Brčko