Krinex doo Bijeljina

Više o Krinex doo Bijeljina

Nepoznato

Obustava likvidacionog postupka nad likvidacionim dužnikom Krinex doo Bijeljina

(obustava) Poziv na likvidacioni postupak nad likvidacionim dužnikom društvom sa ograničenom odgovornošću Krinex Bijeljina

Datum objave:21.06.2017. 13:17 / Izvor:Službeni glasnik Republike Srpske , Broj 58, 16.06.2017 

 

Okružni privredni sud u Bijeljini objavljuje da je Rješenjem: 59 0 L 030234 16 L, od 8.6.2017. godine, obustavljen likvidacioni postupak nad Društvom sa ograničenom odgovornošću “Krinex” Bijeljina, Cara Uroša broj 57, JIB 4400355830007, matični broj: 01756699, jer su se u konkretnom slučaju stekli uslovi za otvaranje stečajnog postupka nad ovim pravnim subjektom.

Razrješava se dužnosti likvidacionog upravnika Slobodanka Jelić iz Bijeljine, Gavrila Principa br. 23/21, dipl. ekonomista.

Oglas je objavljen na oglasnoj tabli ovog suda i internet stranici APIF-a.

(59 0 L 030234 16 L-su)