Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad društvom Tuh-Invest d.o.o. za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam Mostar

Općinski sud Mostar, likvidacijski sudac Divna Bošnjak, u likvidacijskom postupku "TUH-INVEST" DOO ZA HOTELIJERSTVO, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM MOSTAR, sa sjedištem u Mostaru, ul. Ante Starčevića bb, Mostar, zastupan po punomoćniku Tomislavu Bevanda, odvjetniku iz Širokog Brijega, ul. Fra. Didaka Buntića 29, van ročišta dana 12.12.2012. godine, donio je sljedeće RJEŠENJE Otvara se postupak likvidacije nad Društvom "TUH-INVEST" DOO ZA HOTELIJERSTVO, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM MOSTAR, sa sjedištem u Mostaru, ul. Ante Starčevića bb, Mostar. Za likvidatora Društva imenuje seDalibor Milinković, dipl. ecc. iz Čapljine, ul. Braće Radića br. 8. Isti je dužan likvidacijskom sucu predočiti popis imovine i sve obvezeDruštva. Oglas o pokretanju likvidacijskog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa prijave svoja potraživanja ovome Sudu, a ukoliko se ne prijavi nitko od povjerilaca, likvidacijski postupak će se zaključiti. Nakon što Rješenje o zaključenju likvidacijskog postupka postane pravomoćno, Društvo će se brisati iz Registra suda, kao i iz svih drugih javnih registara. Ovo Rješenje služi kao poziv za ročište radi ispitivanja potraživanja, koje je zakazano za dan PETAK, 01.02.2013. godine sa početkom u 09,00 sati, kod ovogSuda, ured br. 206/II kat. Broj 58 0 L 116244 12 L 12. prosinca 2012. godine Mostar (03-3-3177/12)

arhiva
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
FCM
standardi
Povezani oglasi