MP-AGENCIJA d.o.o. Sarajevo

Više o MP-AGENCIJA d.o.o. Sarajevo

Nepoznato

Poziv na stečajni postupak nad imovinom dužnika MP-AGENCIJA d.o.o. Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu i to stečajni sudija Elma Zorabdić rješavajući po prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom "MP-AGENCIJA" Društvo za produkciju, distribuciju, marketing i izdavaštvo d.o.o. Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne br. 7- 7A, Importanne Centar, otvori stečajni postupak dana 24.10.2017. godine donio je slijedeće

 

RJEŠENJE

 

1.Otvara se stečajni postupak nad imovinom dužnika "MP-AGENCIJA" Društvoza produkciju, distribuciju, marketing i izdavaštvo d.o.o. Sarajevo, ul. Zmaja od  Bosne br. 7-7A, Importanne Centar.

2. Za stečajnog upravnika imenuje se Adnan Išerić iz Sarajeva.

3. Vrijeme otvaranja stečajnog postupka utvrđuje se 24.10.2017. godine u 13,00 sati.

4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30dana od dana objavljivanja Oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenim novinama Fedeacije BiH" prijave svoja potraživanja Sudu, podneskom u dva primjerka, sa dokazima, u skladu sačlanom 110. Zakona o stečajnom postupku. Uz prijavu povjerioci su dužni priložiti i potvrdu o uplaćenoj sudskoj taksi, kako slijedi:

5. Za prijave povjerilaca iznos od 1% od vrijednosti potraživanja s tim da ne može biti manja od 20,00 KM niti veća od 10.000,00 KM.

6. Taksu uplatiti na račun br. 3380002210019263 kod UNI CREDIT BANKSARAJEVO

7. Razlučni povjerioci označavaju u prijavi dio imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihov zahtjev i iznos do kojeg njihova potraživanja po predviđ anju neće biti pokrivena tim razlučnim pravom.

8. Izlučni povjerioci označavaju u prijavipredmet imovine na koji se njihov zahtjev odnosi.

9. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana obavijeste stečajnog upravnika koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika.

10. Pozivaju se dužnici da svoje dugove prema stečajnom dužniku izmire bez odlaganja.

11. Određ uje se upis zabilježbe o otvaranju stečajnog postupka u sudskom registru Općinskog suda u Sarajevu u matičnom registarskom broju subjekta upisa broj 65-01-1094-09.

12. Oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut će se na oglasnoj tabli Suda istog dana 24.10.2017. godine, a objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

13. Zakazuje se ročište za ispitivanje prijava potraživanja za dan PONEDJELJAK, 15.01.2018. GODINE U 13,00 SATI. Istog dana nakon ispitnog ročišta održat će se Skupština povjerilaca, na kojoj će se, nakon izvještaja stečajnog upravnika odlučiti o daljem toku stečajnog postupka (izvještajno ročište).

 

Broj 65 0 St 628025 17 St
24. oktobra 2017. godine
Sarajevo

Stecaj.ba BETA
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
Povezani oglasi