ANGELICI d.o.o. Međugorje

Više o ANGELICI d.o.o. Međugorje

Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnom osobom ANGELICI d.o.o. Međugorje

Općinski sud u Mostaru likvidacijski sudac Divna Bošnjak u likvidacijskom postupku nad pravnom osobom ANGELICI DOO Međugorje, sa sjedištem u Međugorju, Čitluk, ul. Međ ugorje bb, zast upan po zakonskom zastupniku direktoru, a ovaj po punomoćniku Ivanu Primorac, odvjetniku iz Čitluka, van ročišta dana 26.10.2017. godine, donosi sljedeće


RJEŠENJE


1. Otvara se postupak likvidacije nad pravnom osobom ANGELICI DOO Međugorje, sa sjedištem u Međ ugorju, Čitluk, ul. Međ ugorje bb.

2. Za likvidatora društva imenuje se dip. iur. Boško Raguž iz Mostara.

3. Isti je dužan likvidacijskom sucu predočiti Izvještaj sa popisom imovine i sve obveze Društva.

4. Oglas o pokretanju likvidacijskog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj ploči Suda.

5. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa prijave svoja potraživanja ovome Sudu, a ukoliko se ne prijavi nitko od povjerilaca, likvidacijski postupak će se zaključiti.

6. Ovo rješenje se ima dostaviti Registru Općinskog suda u Mostaru, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacijskog postupka, nad pravnom osobom ANGELICI DOO Međ ugorje koja se vodi pod MBS: 58-01-0204-10 kod ovog suda.

7. Nakon što rješenje o zaključenju likvidacijskog postupka postane pravomoćno, društvo će se brisati iz registra suda, kao i iz svih drugih javnih registara.

8. Ovo Rješenje služi kao poziv za ročište radi ispitivanja potraživanja, koje je zakazano za dan petak 08.12.2017. godine sa početkom u 10,30 sati, kod Općinskog suda Mostar na adresi ul. M. Tita 94, ured br. 41/I kat.

 

Broj 58 0 L 193795 17 L
26. listopada 2017. godine
Mostar