FISH BOX d.o.o. Orašje

Više o FISH BOX d.o.o. Orašje

Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem FISH BOX d.o.o. Orašje

Općinski sud u Orašju, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "FISH BOX" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Orašje, Industrijska Zona B/2, na ročištu održanom dana 05.10.2017. godine, donio je slijedeće

 


RJEŠENJE

 

1. Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem "FISH BOX" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Orašje, Industrijska Zona B/2.

2. Za likvidatora se imenuje Šaćir Hamzić iz Odžaka.

3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica.

4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti.

5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Orašju Odjeljenje za registar, na broj rješenja broj 025-0-Reg-06000 111 od 28.09.2006. godine, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa MBS: 1-1397, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka.

6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se na oglasnoj tabli suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".

7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača.

 

Broj 25 0 L 045801 17 L
05. oktobra 2017. godine
Orašje

Stecaj.ba BETA
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
Povezani oglasi