PLANINSKO DOBRO a.d. Nevesinje

Više o PLANINSKO DOBRO a.d. Nevesinje

Nepoznato

Sazivanje Skupštine povjerilaca “Planinsko dobro” a.d. Nevesinje

Okružni privredni sud u Trebinju, stečajni sudija Mirjana Kokotović, u stečajnom postupku nad pravnim licem “Planinsko dobro” a.d. Nevesinje - u stečaju, Nevesinje, Ulica Nemanjića broj 50, Nevesinje, 13. septembra 2017. godine, van ročišta, donio je


RJEŠENJE


Saziva se Skupština povjerilaca (izvještajno ročište) 
za srijedu, 27. septembar 2017. godine, sa početkom u 13,00 časova, u prostorijama ovog suda (soba broj 9), na kome će stečajni upravnik podnijeti izveštaj o dosadašnjem toku postupka, te će se donijeti odluke o daljem unovčenju preostale imovine stečajnog dužnika. Pozivaju se stečajni povjerioci, stečajni dužnik i stečajni upravnik, kao i sva zainteresovana lica da pristupe ročištu.

(62 0 St 010709 15 St-su)