Krinex doo Bijeljina

Više o Krinex doo Bijeljina

Nepoznato

Poziv na stečajni postupak nad stečajnim Krinex doo Bijeljina

Okružni privredni sud u Bijeljini objavljuje da se Rješenjem broj: 59 0 St 030234 17 St, od 18.9.2017. godine, otvara postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Društvom sa ograničenom odgovornošću “Krinex” Bijeljina, Ul. cara Uroša br. 57, JIB 4400355830007, matični broj: 01756699, koji se neće sprovoditi zbog nedostatka stečajne mase za pokriće troškova stečajnog postupka, te se ovaj postupak stečaja i zaključuje. 

Za stečajnog upravnika imenuje se Slobodanka Jelić, dipl. ekonomista iz Bijeljine, Ul. Gavrila Principa br. 23/21. 

Oglas je objavljen na oglasnoj tabli ovog suda i na internet stranici Apifa.

(59 0 St 030234 17 St-su)