Konles d.o.o. Lukavac

Više o Konles d.o.o. Lukavac

Nepoznato

Sazivanje Skupštine povjerilaca u stečajnom postupku nad imovinom dužnika KONLES d.o.o. Lukavac

Općinski sud u Tuzli, sudija Amila Muratagić, u stečajnom postupku nad imovinom dužnika "KONLES" d.o.o. Lukavac u stečaju, Magistralni put bb, donio je dana 20.09.2017. godine, sljedeće

 

RJEŠENJE


Određuje se Skupština povjerilaca za dan četvrtak, 12.10.2017. godine u 14,00 sati, u prostorijama Općinskog suda u Tuzli, u sudnici broj 33-I sprat.
Na skupštinu povjerilaca pozivaju se: stečajni upravnik, povjerioci i sva zainteresovana lica u stečajnom postupku nad imovinom stečajnog dužnika.
Na Skupštini povjerilaca raspravljat će se o prijedlogu stečajnog upravnika za zaključenje stečajnog postupka.
Rješenje o određivanju ročišta bit će objavljeno u "Službenim novinama Federacije BiH" i oglasnoj ploči suda.