VAZDUŠNA BANJA a.d. Nevesinje

Više o VAZDUŠNA BANJA a.d. Nevesinje

Nepoznato

Sazivanje Skupštine povjerilaca Vazdušna banja ad Nevesinje

Okružni privredni sud u Trebinju, stečajni sudija Mirjana Kokotović, u stečajnom postupku nad pravnim licem AD “Vazdušna banja” - u stečaju, Nevesinje, Ul. Blagoja Parovića broj 1, Nevesinje, 12.9.2017. godine, na izvještajnom ročištu donio je


RJEŠENJE


Saziva se Skupština povjerilaca (izvještajno ročište) 
za petak, 29. septembar 2017. godine, sa početkom u 11,00 časova, u prostorijama ovog suda (soba broj 9), na kome će se povjerioci izjasniti o ponudama za kupovinu preostale imovine stečajnog dužnika i donijeće se odluke o daljem toku postupka. Pozivaju se stečajni povjerioci, stečajni dužnik i stečajni upravnik, kao i sva zainteresovana lica da pristupe ročištu.


(62 0 St 007971 10 St-su)