Rudstroj d.d. Kakanj

Više o Rudstroj d.d. Kakanj

Nepoznato

Zakazivanje posebnog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja nad stečajnim dužnikom Rudstroj d.d. Kakanj

 Općinski sud u Zenici, stečajni sudija Dedić Miralem, odlučujući u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom društvom Privredno društvo "RUDSTROJ" dioničko društvo Kakanj, ul. Rudarska br oj 8, Kakanj, van ročišta dana 08.09.2017. godine donio je


RJEŠENJE


Zakazuje se posebno ispitno ročište radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu ispitane na ranijem ročištu za dan srijeda 18.10.2017. godine u 12,00 sati. Pozivaju se povjerioci da pristupe ovom ispitnom ročištu. Oglašavanjem ovog rješenja ima se smatrati da su povjerioci uredno o istom ročištu obaviješteni u skladu sa odredbom člana 113. stav 8. Zakona o stečajnom postupku.