DES doo Sarajevo

Više o DES doo Sarajevo

Nepoznato

Zakazivanje nastavka ispitnog ročišta i Skupštine povjerilaca u stečajnom postupku nad imovinom pravnog lica DES d.o.o. SarajevoOpćinski sud u Sarajevu, i to stečajni sudija Elma Zorabdić u stečajnom postupku nad imovinom pravnog lica "DES" Društvo sa ograničenom odgovornošću za osposobljavanje, rehabilit aciju i zapošljavanje invalidnih lica oštećenog sluha i govora Sarajevo, ul. Obala Kulina bana br. 22, van ročišta dana 03.07.2017. godine, donio je slijedeće

 

RJEŠENJE


Zakazuje se NASTAVAK ISPITNOG ROČIŠTA I SKUPŠTINA POVJERILACA za dan ČETVRTAK, 28.09.2017. GODINE U 10,00 SATI