RE-SOURCE d.o.o. Mostar

Više o RE-SOURCE d.o.o. Mostar

Nepoznato

Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnom osobom RE-SOURCE d.o.o. Mostar

Općinski sud u Mostaru, po likvidacijskom sucu Majni Lovrić, u likvidacijskom postupku nad društvom RE-SOURCE d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, Bišće polje b.b. (zgrada PRIMORKE), nakon zaključene rasprave dana 30.01.2017. god., donio je dana 01.02.2017. godine sljedeće

 


RJEŠENJE

 


I. Zaključuje se likvidacijski postupak nad pravnom osobom RE-SOURCE d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, Bišće polje b.b. (zgrada PRIMORKE).

II. Razrješava se dužnosti likvidatora Gordana Ćorić iz Mostara.

III. Po pravomoćnosti ovog rješenja, navedena pravna osoba brisat će se iz Registra društava Općinskog suda u Mostaru koja je upisana pod matičnim registarskim brojem 58-01- 0020-14.

IV. Ovo rješenje objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj ploči ovog suda.

V. Troškovi postupka padaju na teret predlagatelja.