Nepoznato

Zaključenje likvidacionog postupka nad imovinom stečajnog dužnika CARTONPRINT CO d.o.o. Stolac

Općinski sud u Mostaru, po likvidacijskom sucu Majna Lovrić, u stečajnom postupku nad Društvom "CARTONPRINT CO" d.o.o. Stolac, sa sjedištem u Stocu, Krajšina bb, zastupanog po z.z., direktoru Zdravku Bule, a ovaj po pun. Slavenu Bevandi, odvjetniku iz Mostara, izva n ročišta je dana 01.02.2017. godine donio


RJEŠENJE

 


1. Zaključuje se stečajni postupak otvoren rješenjem ovogasuda dana 28.10.2016. godine, nad imovinom stečajnog dužnika "CARTONPRINT CO" d.o.o. Stolac, sa sjedištem u Stocu, Krajšina bb, zbog nedostatka stečajne mase za pokriće troškova stečajnog postupka kojim bise nastavio stečajni postupak.

2. Razrješava se dužnosti stečajnog upravitelja Milka Musa iz Mostara.

3. Ovo rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH" i oglasnoj ploči ovog suda.

4. Po pravomoćnosti ovog rješenja, isto se ima dostaviti Odjelu za registar Općinskog suda Mostar, kome se nalaže da obavi brisanje stečajnog dužnika iz sudskog registra, koji je upisan pod MRBS: 1-9505.

5. Obavještavaju se stečajni dužnik, stečajni upravitelj i povjeritelji, da pravne posljedice zaključenja stečajnog postupka nastupaju osam dana nakon objavljivanja ovog rješenja u "Službenim novinama Federacije BiH".