Rudstroj d.d. Kakanj

Više o Rudstroj d.d. Kakanj

Nepoznato

Poziv na stečajni postupak nad RUDSTROJ d.d. Kakanj

Općinski sud u Zenici, objavljuje

RJEŠENJE


Otvara se stečajni postupak nad imovinom privrednog društva Privredno društvo "RUDSTROJ" dioničko društvo Kakanj, Rudarska br. 8, Kakanj, dana 17.01.2017. godine u 15:00 sati.
Za stečajnog upravnika, sa liste stečajnih upravnika se imenuje Hazim Škapur, dipl. oec. iz Tešnja, Vukovo bb, pp 58, 74264 Jelah.
Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana prijave svoja potraživanja koja imaju prema stečajnom dužniku podnošenje m prijave Općinskom sudu Zenica na broj: 43 0 St 135392 16 St uz uplatu sudske takse u iznosu od 1% od vrijednosti potraživanja, ali ne manje od 50,00 KM, niti više od 10.000,00 KM na račun budžeta ZE-DO kantona broj: 134-010-0000001672, vrsta prihoda 722221, budžetska organizacija 1606001, općina 103.
Podnosioci prijave uz prijavu trebaju navesti svoju firmu, sjedište, boravište, pravni osnov i iznos potraživanja, kao i broj svog žiro računa.
Pozivaju se povjerioci da stečajnog upravnika u roku od 30 dana obavijeste koja prava osiguranja potražuju na predmetima i imovini stečajnog dužnika, navođenjem predmeta nad kojim se potražuje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja, kao i osigurano potraživanje.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da svoje obaveze bez odlaganja izmire.
Ispitno i izvještajno ročište u ovom postupku zakazuje se za dan 13.03.2017. godine u 09:00 sati, u zgradi Općinskog suda Zenica, te se na isto pozivaju povjerioci stečajnog dužnika koji podnesu prijavu potraživanja i stečajni upravnik.
Određuje se upis zabilježbe stečajnog postupka u Registar društava kod stečajnog dužnika koji se vodi pod brojem MBS 43-02-0005-11 (stari broj 1-3395), te oznake "u stečaju" uz naziv stečajnog duž nika, a po pravosnažnosti ovog rješenja.