RIFACITORE d.o.o.Sarajevo

Više o RIFACITORE d.o.o.Sarajevo

Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad firmom RIFA CITORE doo Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Stupar Braco, u likvidacionom postupku nad "RIFA CITORE" DOO SARAJEVO Proizvodno, trgovačko, uslužno društvo, export-import iz Sarajeva, Antuna Hangija 102, na ročištu dana 10.09.2009. godine, donio je slijedeći 

 

                                               OGLAS 

 

 Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem "RIFA CITORE" DOO SARAJEVO Proizvodno, trgovačko, uslužno društvo, export-import iz Sarajeva, Antuna Hangija 102.

Za likvidatora se imenuje Osmić Fahrudin iz Sarajeva.

Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica.

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti.

Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, na matični registarski broj subjekta upisa 1-24923, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka.

Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača.

 

Zakazuje se ispitno ročište za dan četvrtak, 12. 11. 2009. godine u 10,00 sati, soba broj 200/II.