Nepoznato

Poništenje oglasa o prodaji imovine IP KRIVAJA Zavidovići

IP "KRIVAJA" DOO ZAVIDOVIĆI - U STEČAJU

 

Na osnovu člana 25. i 51. a u vezi sa članovima 101., 102., 108. i 29. Zakona o stečajnom postupku (Službene novine FBiH, broj: 29/03, 32/04, 42/06), te Odluke povjerilaca koja je donesena na vanednoj telefonskoj sjednici Odbora povjerilaca broj: XLIX/17 od 6.1.2017. godine u predmetu broj: 43 0 St 040825 10 St Općinski sud u Zenici, stečajni upravnik objavljuje:          

 

OGLAS

o poništenju oglasa o prodaji imovine stečajnog dnžnika ,P "Krivaja d.o.o. Zavidovići - u stečaju putem usmenog javnog nadmetanja

 

Objavljuje se poništenje oglasa o prodaji imovine stečajnog dužnika IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovići - -u stečaju putem usmenog javnog nadmetanja.

Odbor povjeriiaca je na svojoj vanrednoj telefonskoj sjednici, broj: XLIX/17 od 6.1.2017. godine donio Odluku kojom se poništava oglas o prodaji imovine stečajnog dužnika IP Krivaja d.o.o. Zavidovići - u stečaju putem usmenog javnog nadmetanja objavljenog u listu Oslobođenje" 6. decembra 2016. godine (utorak) na strani 29.

Oglas se poništava zbog tehnčkih razloga 

 

STEČAJNI UPRAVITELJ

Mr. Hamdija Muratović