Nepoznato

Prodaja postrojenja i opreme IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovići u stečaju

IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovići u stečaju

 

Na osnovu članova 25. i 51, a u vezi sa Članovima 101, 102, 108. i 29. Zakona o stečajnom postupku (Službene novine FBiH, broj: 29/03,32/04,42/06), te Odluke odbora povjerilaca broj: L-1/16. od 16.1.2017. godine u predmetu broj: 43 0 St 040825 10 St Općinski sud u Zenici, stečajni upravitelj objavljuje

 

OGLAS

o prodaji postrojenja i opreme stečajnog dužnika IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovići - u stečaju

 

Objavljuje se prodaja imovine IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovići u stečaju.

 

I. PREDMET PRODAJE

OPREMA I MAŠINE - STALNA SREDSTVA "TVORNICA STOLICA"

 

LOT1. - Ukupna cijena postrojenja i opreme 472.091.25 KM

 

R. br.

DC

Identifikacija

1.

"Tvornica stolica"

 

 

Postrojenja i oprema

Na osnovu nalaza vještaka mašinske struke Rifeta Seferovića iz Zenice od 10.6.2012. godine, mašine sa popisne liste sa slijedećim šiframa: 262853, 262942, 262974, 263001, 263065, 263072, 263161, 263414, 263453, 263478, 263485, 263492, 263503,263528, 263535, 263542, 263550, 263567, 263574, 263599, 263617,263631, 263663, 263688, 263745, 263810, 263841, 263898, 263909,263916, 263955,263962, 263970,263987, 264007, 264053,264078, 264103, 264217, 264231, 264288, 264295, 264306, 264338, 264345, 264360, 264391, 264427, 264434, 264441, 264459, 264466, 264473, 264498, 264509, 264516, 264548, 264562, 264605, 264612, 264620, 264637,264651, 264676, 264780, 264808, 264847, 264861, 264886, 264893, 264904, 264982, 265066,265073, 265098, 265109,265116,265123, 265148, 265155, 265194, 265205,265212,265220, 265237, 265244, 265269, 265276, 265283, 265358,265372, 265408, 265415,265422, 265447, 265454, 265461, 265543, 265590, 265640,265657, 265671,265696,265707, 403104,403203,403940,404140,404141,404142,404143,404144,404145,404146, 404152,404153,404156,404157,404158,404159,404160,404161,404162,404164, 404168,404171,404180,404449, 266556, 266563, 266606, 402709, 316055,401984, 402811,402826,404003,404123, 266168, 266175, 266182, 266190, 266218,266307, 266321, 266339, 266385, 266392, 266403, 266428, 266435, 266467, 266474, 266481, 266499, 266591,402880,403779, 403780,403781,403782,403783,403784,403785, 403786,403787, 403788,403789, 403790,403791,403906,403907,403908,403909, 403910,403911, 403912,403934,404191,404442, 262508, 262814, 262821, 262839, 262846, 266093,266104, 266111, 266129, 266136, 266684, 266086, 272712, 265995, 266022, 266030, 266047, 266079, 403032.

LOT 2. Ukupna cijena postrojenja i opreme 96.500,00 KM

R.br.

DC

Identifikacija

1.

"Tvornica stolica"

 

 

Postrojenja i oprema

Na osnovu nalaza vještaka mašinske struke Rifeta Seferovića iz Zenice od 10.6.2012. godine, mašine sa popisne liste sa slijedećim šiframa: 262878, 262903, 262999, 263026, 263130, 263318, 263866, 263923, 264135, 264167, 264200, 264377, 264410, 264701, 264719, 264936,264943, 264968, 264975,402162,402226, 404147, 262892, 265575, 265582, 265618,265664,404149,

 

II Prodaja imovine stečajnog dužnika od narednog dana od dana objave oglasa, prodaja će se vršiti u Tvornici stolica u Zavidovićima.

 

III USLOVII NAČIN PRODAJE

1. Navedena pokretna imovina "Tvornice stolica" iz LOT-a 1 i LOT-a 2 prodaje se kako je navedena u oglasu, u fizičkom stanju na dan prodaje.

2. Imovina iz LOT-a 1 i LOT-a 2 može se prodavati pojedinačno po nalazu vještaka navedenog u identifikaciji.

3. Pravo učešća u nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica.

4. Cijena je bez PDV-a, PDV plaća kupac.

5. Imovina se prodaje po principu "viđeno-kupljeno" te se naknadne reklamacije po bilo kom osnovu neće uvažavati.

6. Imovina koja je predmet prodaje može se pogledati i dobiti sve informacije svakim radnim danom od 9 -14 h u sjedištu stečajnog dužnika na telefon broj: +387 32 877874.

7. Postrojenja i oprema se prodaje po odobrenim cijenama, ako se pojave dva ili više kupaca za istu stvar, održat će se licitacija. Prodajna cijena ne može biti manja od početne prodajne cijene.

8. Kupljena roba mora se platiti u roku od 8 dana i odmah po uplati kupac ima obavezu da kupljenu stvar iznese.

9. Prodaja traje sve dok se zalihe ne rasprodaju.

 

STEČAJNI UPRAVITELJ

Mr. Hamdija Muratović